منوی اصلی

شب عید فطر

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

اعمال شب عید فطر

فصل دوازدهم کتاب المراقبات، شب عید فطر و اعمال این شب را بیان کرده است؛ از جمله اعمال دعایی است که هنگام رویت هلال ماه شوال خوانده می شود و .. :

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

اهمیت عبادت در شب عید فطر

فصل دوازدهم کتاب المراقبات، شب عید فطر و اعمال این شب را بیان کرده است؛ شب عید فطر کمتر از شب قدر نیست و عبادت در این شب اهمیت بسیار دارد:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

گروه های مختلف در برابر عید

فصل دوازدهم کتاب المراقبات، شب عید فطر و اعمال این شب را بیان کرده است؛ تقسیم بندی افراد هنگام فرا رسیدن عید فطر:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

حقیقت عید

فصل دوازدهم کتاب المراقبات، شب عید فطر و اعمال این شب را بیان کرده است؛ عید واقعی برای بندگان چیست و چه زمانی اتفاق می افتد:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

دعا برای درک شب قدر و فطر

فصل دهم کتاب المراقبات ماه رمضان و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ شب قدر و شب عید فطر، از جمله شبهایی است که احیا و دعا در آن سفارش شده و برای این کار توفیق لازم است:

نماز مستحبی شش رکعتی در شب اول شوال (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ در شب عید ماه رمضان (شب عید فطر) نمازهایی ذکر شده است که یکی از آنها از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده و شش رکعت است که در آن ..:

دعای یا دائم الفضل علی البریه ... (دانلود متن، ترجمه و صوت)

از جمله اعمال شب جمعه، است و این ذکر شریف در شب عید فطر نیز خوانده می شود.

احیا در چهار شب از سال (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: هفتم احیا داشتن شب اول رجب

غسل در شب عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است: اول- غسل است در وقتی که غروب کرد آفتاب.

احیا در شب عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است: دوم- احیای آن شب به صورت زیر؛

تکبیرات بعد از نماز در شب اول شوال (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است: سوم- تکبیرات به شرحی که آمده است:

دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است: چهارم- دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال را می خوانیم:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال (مفاتیح الجنان)

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است: هشتم- نماز مستحبی؛

دعای شب اول شوال (یا الله یا الله) (مفاتیح الجنان)

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است؛ سيد بعد از نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال اين دعا را نقل كرده ‏اند:

غسل دیگر در شب اول شوال (مفاتیح الجنان)

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است؛ دهم- غسل آخر شب و ..

دعای یا دائم الفضل علی البریه در شب عید قربان

اعمال ماه ذی الحجه- شب دهم- دعای یَا دائِمَ الفَضلِ عَلَی البَرِیَّه ... که در شب جمعه گذشت نیز در این شب خوانده می شود:

دعای رویت هلال ماه شوال (اقبال الاعمال)

اعمال ماه شوال؛ شب اول شوال و دعایی که هنگام رویت هلال این ماه خوانده می شود:

تکبیرات بعد از نماز در شب اول شوال (زاد المعاد)

اعمال شب اول ماه شوال؛ این تکبیر را بعد از نمازهای مغرب، عشا و صبح و شب عید و نماز عید می خوانیم:

غسل دیگر در شب اول شوال (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ شب اول که شب عید فطر است، علاوه بر غسل ذکر شده در این شب، غسل دیگری نیز در آخر شب باید کرد:

غسل دیگر در شب اول شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول ماه که شب عید فطر است، علاوه بر غسل ذکر شده، غسل دیگری را در آخر شب انجام بده و در جای نماز خود تا طلوع آفتاب بنشین.

دعای شب اول شوال (یا الله یا الله) (زاد المعاد)

اعمال شب اول ماه شوال؛ بعد از نماز مستحبی دو رکعتی که خواندی، این دعا را بخوان:

دعای شب اول شوال (یا الله یا الله) (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول که شب عید فطر است، بعد از خواندن نماز دو رکعتی، این دعا را می خوانی:

دعای شب اول شوال (یا الله یا الله) (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ بعد از نماز مستحبی (یک حمد و هزار توحید در رکعت اول و یک حمد و یک توحید در رکعت دوم) این دعا را می خوانی:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال (زاد المعاد)

اعمال شب اول ماه شوال؛ که شب عید فطر است، نقل شده است که امام علی علیه السلام در این شب دو رکعت نماز می کردند به این صورت که ...:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ در شب اول شوال که شب عید فطر است، دو رکعت نماز مستحبی می خوانیم (که قسمتی از آن در باب نوافل ماه رمضان آمده است) به این کیفیت:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ در شب اول شوال که شب عید فطر است، دو رکعت نماز می خوانیم به کیفیت زیر:

تکبیرات بعد از نماز در شب اول شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول ماه که شب عید فطر است، تکبیرات را بعد از نمازهای مغرب، عشا، صبح و نماز عید می خوانیم که بدین شرح است:

تکبیرات بعد از نماز در شب اول شوال (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ در شب اول ماه که شب عید فطر است، تکبیراتی را بعد از نماز مغرب، عشا و نماز صبح و نماز عید می خوانیم که بدین شرح است:

دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال (زاد المعاد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول این ماه، شب عید فطر است و از جمله دعاهایی که در این شب خوانده می شود، دعای بعد از نماز مغرب و نافله آن می باشد:

دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال: برای شب اول که شب عید فطر نیز هست، اعمالی ذکر کرده اند از جمله: دعایی که بعد از نماز مغرب و نافله آن خوانده می شود:

صفحه‌ها