منوی اصلی

آداب زيارت مخصوص امام حسن عسکري (ع)

زیارت جامع ائمه (ع) (کامل الزیارات)

باب صد و چهارم- زيارت نامه جميع ائمه عليهم السّلام‏؛ حدیث دوم، زیارتی دیگر از زیارتهای جامعه را بیان می کند: السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ...

زیارت جامعه صغیره (کامل الزیارات)

باب صد و چهارم- زيارت نامه جميع ائمه عليهم السّلام‏؛ اولین حدیث، زیارت جامعه صغیره است که می خوانیم:السَّلَامُ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَ أَصْفِيَائِهِ السَّلَامُ عَلَى أُمَنَاءِ اللَّهِ وَ ...

زیارت امام هادی و عسکری (ع) (کامل الزیارات)

باب صد و سوّم- زيارت نامه حضرت ابى الحسن على بن محمّد الهادى و حضرت ابى محمّد الحسن بن على العسكرى عليهم السّلام در سامرّاء؛ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا وَلِيَّيِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا حُجَّتَيِ ..

زیارت امام حسن عسکری (ع) در روز پنج شنبه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

روز پنجشنبه روز حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام است در زيارت آن حضرت‏ می گویی:

صلوات بر امام عسکری (ع) (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام (پیامبرو اوصیای ایشان) است که دوازدهم صلوات، صلوات بر امام حسن عسکری علیه السلام است:

اذن دخول مسجد النبی (ص) و مشاهد ائمه (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دوم از باب زیارات، به اذن دخول حرم های شریفه، اعم از پیامبر (ص) و ائمه (ع) پرداخته ایم:

فضیلت نماز جعفر در حرم امام رضا (ع)

برای نماز جعفر طیار در حرم امام رضا و همچینن حرم های سایر ائمه علیهم السلام فضیلت های زیادی برشمرده اند از قبیل:

زیارت امام عسکری (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام اول: زيارت دو امام معصوم حضرت امام على نقى و حضرت امام حسن عسكرى صلوات الله عليهما. زيارت حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام را می خوانیم:

زیارت جامعه کبیره (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام اول در زيارات جامعه كه هر امامى را به آن زيارت مى ‏توان نمود. زيارت دوم که زیارت جامعه کبیره است را می خوانیم:

زیارت وداع ائمه (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

پنجمین مطلبی که در ملحقات بیان می شود، ذكر زيارت وداع كه هر يك از ائمه عليهم السلام را به آن وداع می کنیم:

دعای عالیه المضامین (دانلود متن، ترجمه و صوت)

چهارمین مطلبی که در ملحقات بیان می شود، دعايى است با مضامين عاليه كه بعد از زيارت هر يك از ائمه عليهم السلام خوانده مى ‏شود

زیارت نیابتی (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در آداب نیابت در زیارت است: چون كسى خواهد كه به نيابت ديگرى زيارت كند می گويد:

آداب زیارت امام على نقى و حضرت امام حسن عسكرى (مفاتیح الجنان)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام اول در زيارت دو امام معصوم حضرت امام على نقى و حضرت امام حسن عسكرى صلوات الله عليهما.

برای این دو امام بزرگوار، زیارت مخصوصه و مشترک در کتب مزاریه ذکر شده است. اگر زائر را حال و مجالی باشد، مناسب است که زیارت جامعه کبیره را که بعد از این ذکر خواهد شد بخواند، زیرا که صدور آن کلمات بلیغه، دارای تمام مراتب اظهار و بندگی و تذلل و اعتراف به عظمت و جلالت ائمه از مصدر جلال حضرت هادی علیه السلام است.

زیارت امام هادی و امام عسکری(ع) (+ کلیپ)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام اول؛ زیارت امام هادی و عسکری علهیما السلام را می خوانیم:

زیارت جامعه کبیره

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام اول؛ اگر برای زائر فرصت باشد، زیارت جامعه کبیره را بخواند:

زیارت وداع امام هادی و عسکری (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام اول؛ در آخر مقام اول، زیارت وداع عسکریین (امام هادی و امام عسکری علیهما السلام) را بیان می کنیم:

دعای بعد از زیارت هر یک از ائمه (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام دوم : دعایی که بعد از زيارت هر يك از ائمه عليهم السلام می خوانیم:

صلوات بر امام عسکری (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام سوم. در صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام است؛ دوازدهم- صلوات بر حسن بن على بن محمد عليهم السلام‏ (امام حسن عسکری علیه السلام )

زیارت جامعه ائمه المومنین (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

سومین مطلبی که در ملحقات بیان می شود، زيارت جامعه أئمة المؤمنين است كه هر امامى را در هر وقت از شهور و ايام به آن زيارت مى‏ توان كرد