منوی اصلی

باب في شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر و تفسيرها

اصول کافی: کتاب الحجه/تفسیر سوره قدر/ حدیث اول

اثبات امامت اهل بیت علیهم السلام بوسیله سوره قدر

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفسیر سوره قدر/ حدیث دوم

مناظره امام باقر علیه السلام با ابن عباس درباره ولایت امام علی علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفسیر سوره قدر/ حدیث سوم

تفاوت حکم خدا و حکم طاغوت

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفسیر سوره قدر/ حدیث چهارم

اثبات امامت اهل بیت علیهم السلام بوسیله سوره قدر

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفسیر سوره قدر/ حدیث پنجم

گفتگوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با ابوبکر و عمر درباره سوره قدر و ولایت امام علی علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفسیر سوره قدر/ حدیث ششم

اثبات امامت اهل بیت علیهم السلام بوسیله سوره قدر و دخان

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفسیر سوره قدر/ حدیث هفتم

امام باقر عليه السلام فرمود: برترى مؤمنى كه‏ «إِنَّا أَنْزَلْناهُ» را با تفسيرش باور كند، بر كسى كه در ايمانش بآن سوره چون او نيست، مانند برترى انسانست بر بهائم.

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفسیر سوره قدر/ حدیث هشتم

تفاوت علم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در شب معراج و شب قدر

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفسیر سوره قدر/ حدیث نهم

اثبات امامت اهل بیت علیهم السلام بوسیله سوره قدر