منوی اصلی

داستان های امام هادی (ع)

امام هادی

آیا این مرد پیامبر است؟

مردى از تركان در نزد ما عبور می كرد. امام هادى عليه السّلام با او به زبان تركى، صحبت كرد ...

داستان های امام هادی علیه السلام

داستانهای ائمه: امام هادی (ع): در بزم خلیفه

متوكل، خلیفه سفاك و جبار عباسی، از توجه معنوی مردم به امام هادی علیه السلام بیمناك بود،لذا او را در مجلسی قراخواند و........

داستان های امام هادی علیه السلام

داستانهایی از زندگى امام هادى عليه السلام

شومى روزگار، شكر نعمت، مقاومت در برابر هو سرانان و....

امام هادی

شكوه امام هادى عليه السلام‏

ابو هاشم جعفرى به آنها گفت: «سوگند به خدا همه شما با ديدن امام هادى عليه السّلام با كمال خوارى و فروتنى در برابر او پياده خواهيد شد». ....

داستان های امام هادی علیه السلام

داستانهای ائمه: امام هادی (ع): کدامیک اسراف است؟

روزى حضرت امام على النقى (عليه السلام) به مجلس متوكل وارد شد و پهلوى او نشست.

داستان های امام هادی علیه السلام

داستانهای ائمه: امام هادی (ع): روزها را دشمن نداريد

صقر بن ابى دلف گفت هنگامى كه متوكل عباسى آقا امام على النقى (عليه السلام) را زندانى كرد من نگران شدم، رفتم تا خبرى از حال آنجناب بگيرم.

داستان های امام جواد علیه السلام

تحفه ای که امام علی النقی (ع) از پدر خواست

تحفه ای که امام علی النقی (ع) از پدر خواست

امام هادی

داستان عجيب شيعه شدن مردی از اهل اصفهان نزد امام هادی (ع)

قطب راوندى (ره) از جماعتى از مردم اصفهان نقل می كند كه گفتند: در اصفهان مردى بود به نام عبد الرّحمن و شيعه شده بود...

کتاب "  چهل داستان و چهل حدیث از امام هادی علیه السلام "نوشته عبدالله صالحی

کتاب چهل داستان و چهل حدیث از امام هادی علیه السلام

کتاب " چهل داستان و چهل حدیث از امام هادی علیه السلام "نوشته عبدالله صالحی