منوی اصلی

الفجر

دعای بین نمازهای شب در شب نیمه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل پنجاه و سوم، بیان ویژگی نماز شب در شب نيمه شعبان:

عمل و دعای ام داود (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل شصت و چهارم، دعاى امّ داوود(دعای مخصوص نیمه رجب توصیف شده به اجابت و نهفته بودن صفات انابه به درگاه خداوند)

دعای بعد از نماز وتر در شب اول رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل سیزدهم، دعای بعد از نماز وِتر نماز شبِ شب اول ماه رجب:

دعای اللهم هذا شهر رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل ششم دعا، تسبیح و صلوات بر پیامبر (ص) در هر روز از ماه رمضان (دعای دوم که در هر روز از ماه رمضان خوانده می شود):

دعای قاف (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین دعاهای بیان گردیده از جمله دعای قاف و از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است اما متن دعا:

عمل و دعای ام داود (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز نیمه رجب روز مبارکی است و در آن چند عمل است پنجم؛ ادعیه و اعمال ام داود

دعا برای برادران مومن در سجده (رساله باقیات الصالحات)

فصل اول از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ سجده شکر: دعا می کنیم در سجده برای برادران خود:

دعای اللهم هذا شهر رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ یکی دیگر از دعاهایی که در هر روز از ماه رمضان می خوانیم:

دعای اللهم هذا شهر رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ از جمله دعاهایی که در هر روز از ماه رمضان می خوانیم، این دعا است و متن آن:

دعای بین نمازهای شب در شب نیمه شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ بعد از هز دو رکعت از نمازهای شب در شب نیمه شعبان، دعایی وارد شده که می خوانیم:

عمل و دعای ام داود (زاد المعاد)

اعمال روز نیمه ماه رجب؛ این دعا برای برآمدن حاجات و برطرف شدن غم و اندوه ها و دفع ظالمان مجرب است:

عمل و دعای ام داود (مصباح المتهجد)

از جمله اعمال روز نیمه رجب، دعای ام داود است که ابتدا باید نماز ظهر و عصر را بخوانی، سپس سوره هایی از قرآن کریم (در متن توضیح داده شده است) و بعد از تمام شدن آنها، دعای زیر:

دعای سر در صباح (مصباح المتهجد)

در اینجا، دعای سر، سجده شکر بعد از دعا و سجده شکر بعد از نماز صبح را می خوانیم:

سجده شکر بعد از نماز شب (مصباح المتهجد)

بعد از نماز شب و نافله صبح که بیان گردید، کیفیت سجده شکر و دعاهایی که در آن می خوانیم را بیان می کنیم:

نماز رفع غفلت از نماز شب (مصباح المتهجد)

آنچه که انجام می دهیم برای رفع غفلت از بیدار شدن برای نماز شب، از امام صادق علیه السلام نقل شده است که می خوانیم:

دعا برای برادران مومن در سجده (مصباح المتهجد)

تعقیبات نماز ظهر؛ در سجده برای برادران مومن خود به صورت زیر دعا می کنیم:

دعا برای برادران مومن در سجده (بلدالامین)

تعقیبات نماز ظهر؛ بعد از دعای امام علی علیه السلام در سجده شکر بعد از نماز ظهر، دعا برای برادران مومن در سجده را بیان می کنیم:

دعای یا خیر من رفعت الیه ایدی السائلین (مصباح المتهجد)

بعد از دعای سجده که از امام موسی کاظم علیه السلام نقل کردیم، دعای زیر را نیز در سجده می خوانیم:

عمل و دعای ام داود (بلدالامین)

از جمله اعمال روز نیمه رجب، دعای ام داود است که ابتدا باید نماز ظهر و عصر را بخوانی، سپس سوره هایی از قرآن کریم (در متن توضیح داده شده است) و بعد از تمام شدن آنها، دعای زیر: