منوی اصلی

موضوعات در نهج البلاغه

نهج البلاغه: شرط گردآوری مالیات

نهج البلاغه: شرط گردآوری مالیات

امام علی (ع): باید بیش از آن که درباره گردآوری مالیات می اندیشی، در فکر آبادیِ زمین باشی؛ زیرا مالیات جز از طریق آبادی زمین به دست نیاید؛ و هر کس بدون آباد کردن زمین مالیات طلب کند، شهرها را ویران و بندگان را هلاک سازد. (نهج البلاغه. از نامه 53)

نهج البلاغه: معاملات بر موازین عدل

نهج البلاغه: معاملات بر موازین عدل

امام علی (ع): باید خرید و فروش آسان و بر موازین عدل باشد، با قیمت هایی که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار. (نهج البلاغه. از نامه 53)

نهج البلاغه: دل های گریزان

نهج البلاغه: دل های گریزان

امام علی (ع): دل های مردم گریزان است، به کسی روی آورند که خوشرویی کند. (نهج البلاغه. حکمت 50)

نهج البلاغه: آمادگی برای مرگ

نهج البلاغه: آمادگی برای مرگ

امام علی(ع): برای مرگ آماده شوید؛ زیرا مرگ بر سر شما سایه افکنده است و همچون گروهی باشید که بر آنها فریاد زده شد و بیدار گشتند و دانستند که دنیا سرای آنها نیست و از این رو آن را [با جهان دیگر] عوض کردند. (نهج البلاغه. از خطبه 64)

نهج البلاغه: عقل و فقر

نهج البلاغه: عقل و فقر

امام علی (ع): هیچ ثروتی چون عقل نیست، و هیچ فقری چون نادانی نیست. (نهج البلاغه. حکمت 54)

نهج البلاغه: توصیه به گرفتار

نهج البلاغه: توصیه به گرفتار

امام علی (ع): چه بسا نعمت داده شده ای که گرفتار عذاب شود، و بسا گرفتاری که در گرفتاری ساخته شده و آزمایش گردد، پس ای کسی که از این گفتار بهرمند می شوی، بر شکرگزاری بیفزای، و از شتاب بی جا دست بردار، و به روزی رسیده قناعت کن. (نهج البلاغه. از حکمت 273)

نهج البلاغه: شک

نهج البلاغه: شک

امام علی (ع): در شگفتم از کسی که آفریده های خدا را می بیند و باز در خدا شک می کند. (نهج البلاغه. حکمت 126)

نهج البلاغه: یاری جستن برای اجرای عدالت

نهج البلاغه: یاری جستن برای اجرای عدالت

امام علی (ع): ای مردم! مرا بر کارتان یاری رسانید. به خدا سوگند که داد ستمدیده را از آن که ستم کرده، بستانم و مهار ستمکار را بگیرم و او را به آبشخور حق کشانم، گرچه ناخشنود باشد. (نهج البلاغه. از خطبه 136)

حکمت نهج البلاغه: خوردنی ها

حکمت نهج البلاغه: خوردنی ها

امام علی (ع): چه بسا خوردنی که مانع خوردن ها می شود! (نهج البلاغه. حکمت 171)

نامه نهج البلاغه: زن

نامه نهج البلاغه: زن

امام علی (ع): زن گلی است ظریف نه خادم و کارپرداز. (نهج البلاغه. نامه 31)

قرآن در نهج البلاغه

بدانيد كه قرآن خير خواهى است كه خيانت نمى كند، هدايت كننده اى است كه گمراه نمى سازد، و گوینده ای است كه دروغ نمى گويد.

پندی از نهج البلاغه: هشدار مژده است

امام علی علیه السلام: كسى كه تو را هشدار می دهد، مانند كسى است كه به تو مژده مى دهد

نهج البلاغه: اعمالی که باعث زیاد شدن روزی می شود

در این مقاله از زبان امام علی علیه السلام چهار عمل از اعمالی که باعث افزایش روزی می شود بیان شده است و در مورد حکمت آن صحبت شده است.

شیوه نظارت حکومتی امام علی علیه السلام

شیوه نظارت حکومتی امام علی علیه السلام

در اسلام غدیر، حکومت ملکِ طلقِ حاکم نیست. اصلا ملک او نیست، عاریت است و امانت. تمام کسانی که در این حکومت، پست و مقام دارند، امانت دارانند.

پندی از نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: لزوم شناخت رفيق راه

همسفر فاسد و همسايه گمراه علاوه بر زيانها و ناراحتيهايى كه توليد مى كنند، بر اثر همراهى و همنشينى و معاشرت پى در پى در روحيه انسان تأثير بد مى گذارند.

نهج البلاغه

معيار اصلاحات در نهج البلاغه

معيار اصلاحات، نه خواست مردم و اكثريت است، و نه فرمان حاكم و نه سياستهاى بين المللى، بلكه ملاك، اطاعت از دستورات خداوند مى باشد.

فهرست الفبایی موضوعات در نهج البلاغه

فهرست الفبایی موضوعات در نهج البلاغه

فهرست الفبایی از موضوعات نهج البلاغه

دعا در نهج البلاغه

دعا در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: چنين نيست كه خداوند باب دعا را بر كسى بگشايد، اما باب اجابت را به رويش ببندد.

اسلام در نهج البلاغه

اسلام در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: اسلام همان تسليم در برابر خدا است و تسليم همان باور كردن است و باور كردن همان تصديق است و تصديق همان اقرار است و اقرار همان انجام وظيفه است و انجام وظيفه همان عمل شايسته است.

میانه روی در نهج البلاغه

میانه روی در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: اسراف را كنار بگذار و ميانه روى پيشه كن، از امروز به فكر فردا باش و از اموال دنيا به مقدار ضرورت براى خويش نگهدار و زيادى را براى روز نیازمندیت (در قيامت) از پيش بفرست.

مرگ در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: شما را به يادآورى مرگ و كمى غفلت از آن سفارش مى كنم؛ چگونه از چيزى غفلت مى كنيد كه از شما غافل نيست.

دوستی و دشمنی در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: دوست هنگامى به حقيقت دوست است كه دوستى برادر خويش را در سه حال نگاه دارد، در حال سختی و در حال غيبت و پس از مرگ.

شناخت خدا در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: خداوندا، ما از عظمت تو چيزى نمى دانيم، تنها همين را مى دانيم كه تو زنده اى و همه چيز به تو پايدار است، دست هيچ انديشه اى به تو نرسد و هيچ ديده اى تو را در نيابد.

کتاب سیر و سلوک یا عرفان علوی از منظر نهج البلاغه

معرفی کتاب سیر و سلوک یا عرفان علوی از منظر نهج البلاغه

کتاب سیر و سلوک یا عرفان علوی از منظر نهج البلاغه

کتاب اخلاق اسلامی (شرح موضوعی نهج البلاغه)

معرفی کتاب: اخلاق اسلامی (شرح موضوعی نهج البلاغه)

کتاب اخلاق اسلامی (شرح موضوعی نهج البلاغه)

کتاب تفسیرموضوعی نهج البلاغه علی رهبر

معرفی کتاب: تفسیر موضوعی نهج البلاغه

کتاب تفسیرموضوعی نهج البلاغه

کتاب بر شانه های اقیانوس

معرفی کتاب: برشانه های اقیانوس: نهج البلاغه جوان

کتاب بر شانه های اقیانوس: نهج البلاغه جوان: ترجمه و شرح نهج البلاغه

کتاب ارتباط نهج البلاغه با قرآن

معرفی کتاب: ارتباط نهج البلاغه با قرآن

کتاب ارتباط نهج البلاغه با قرآن

اخلاق سياسی امام علی علیه السلام با تکیه بر عهد نامه مالک اشتر

هدف امام علی علیه السلام در اخلاقي کردن سياست، اصلاح مردم بود؛ اصلاحي که هدايت اخلاقي مردم به سوي سعادت جمعي و رهنمون نمودن آنان به پيروي از دستورهاي الهي و عقلي و غلبه بر هواي نفس و شهوت را مدنظر داشت.

منتخب نهج البلاغه

منتخب سخنان امام علی علیه السلام از نهج البلاغه (2) (+پوستر)

منتخبی از سخنان گهربار امام علی علیه السلام در خطبه های نهج البلاغه بهمراه پوستر

صفحه‌ها