منوی اصلی

نمازهای مستحب

نماز حاجت دیگر امام صادق (ع) (مفاتیح الجنان)

ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 13. نمازهایی برای براورده شدن حاجت بیان می کنیم، نمازی دیگر از امام صادق علیه السلام که برای حاجات مهم خوانده می شود و ...:

نماز حاجت در شب جمعه و شب عید قربان (مفاتیح الجنان)

ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 13. نمازهایی برای براورده شدن حاجت بیان می کنیم، نماز حاجت در شب جمعه و شب عید قربان به دو رکعت در هر رکعت ...:

نماز حاجت دیگر امام صادق (ع) (مفاتیح الجنان)

ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 13. نمازهایی برای براورده شدن حاجت بیان می کنیم، پنجمین نماز، از امام صادق علیه السلام است که فرمودند: چهار رکعت نماز بخوان در هر رکعت ...:

نماز حاجت در محراب امام علی (ع) (مفاتیح الجنان)

ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 13. نمازهایی برای براورده شدن حاجت بیان می کنیم: چهارمین مورد نمازی است که در اعمال مسجد کوفه در زیر اعمال محراب امام علی علیه السلام آمده و کیفیت آن ...:

عریضه امام صادق (ع) (مفاتیح الجنان)

ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 13. نمازهایی برای براورده شدن حاجت بیان می کنیم، سومین مورد، عریضه ای است که برای رفع حاجات مهم بیان شده است:

نماز حاجت امام صادق (ع) (مفاتیح الجنان)

ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 13. نمازهایی برای براورده شدن حاجت بیان می کنیم، دومین نماز، نماز حاجتی است که امام صادق علیه السلام فرموده اند بخوان و آن را به پیامبر هدیه کن و ...:

معنی استخاره و کیفیت آن

مؤلّف گويد: معنى استخاره، طلب خير كردن است، پس هركارى‏ كه مى‏ خواهى انجام دهى، خير خود را از حق تعالى طلب كن.

نماز نافله مغرب (مفاتیح الجنان)

در تعقیب مخصوص نماز مغرب، نماز نافله مغرب را به جا می آوری که چهار رکعت است به شرح زیر:

نماز غفیله (دانلود متن، ترجمه و صوت)

نماز غفیله از جمله تعقیبات نماز مغرب، شامل دو رکعت است که بین نماز ومغرب و عشا خوانده می شود:

نماز وتیره (مفاتیح الجنان)

در تعقیبات نماز عشا، دو رکعت نماز نافله نشسته به نام نماز وُتَیرِه آورده شده است که به صورت زیر خوانده می شود:

نمازهای مستحبی در شب جمعه (مفاتیح الجنان)

اعمال شب جمعه؛ نمازهای بسیاری در شب جمعه وارد شده، از آن جمله است دو رکعت نماز که هر كه اين نماز را بجا آورد (به کیفیت زیر) ايمن كند خدا او را از عذاب قبر و هول هاى روز قيامت‏:

نماز نافله اختصاصی روز جمعه (مفاتیح الجنان)

اعمال روز جمعه، برای روز جمعه، نماز نافله ای اختصاصی بیان شده است:

نماز کامله (مفاتیح الجنان)

اعمال روز جمعه؛ به غیر از نافله اختصاصی که در روز جمعه خوانده می شود، نمازهای بسیاری نقل شده اگر چه اکثر آنها اختصاصى به روز جمعه ندارند، ولى بجا آوردن آنها در روز جمعه بيشتر فضيلت دارد: از جمله آنها نماز كامله است

نماز حارث همدانی (مفاتیح الجنان)

به غیر از نافله اختصاصی که در روز جمعه خوانده می شود، نمازهای بسیاری نقل شده اگر چه اکثر آنها اختصاصى به روز جمعه ندارند، ولى بجا آوردن آنها در روز جمعه بيشتر فضيلت دارد: از جمله آنها نماز حارث همدانی است

نماز رفع پریشانی، دیوانگی و بلا (مفاتیح الجنان)

به غیر از نافله اختصاصی که در روز جمعه خوانده می شود، نمازهای بسیاری نقل شده اگر چه اکثر آنها اختصاصى به روز جمعه ندارند، ولى بجا آوردن آنها در روز جمعه بيشتر فضيلت دارد: از جمله آنها نمازی است برای رفع پریشانی و دیوانگی و بلا:

نماز رسول الله (ص) (مفاتیح الجنان)

علاّمه مجلسى رحمة اللّه فرموده: اين نماز از نمازهاى مشهوره است و سنّى و شيعه آن را در كتاب هاى خود روايت كرده ‏اند و برخى‏ اين نماز را از نمازهاى روز جمعه شمرده ‏اند ولى از روايت اين نكته به دست نمى ‏آيد و ظاهرا در ديگر روزها هم مى ‏توان آن‏ را بجا آورد:

نماز امیرالمومنین (امام علی) (ع) (مفاتیح الجنان)

احاديث بسيار در فضيلت خواندن اين چهار ركعت نماز در شب و روز جمعه وارد شده از جمله : امام صادق (ع) فرمودند: هر که این نماز را بخواند مانند روزی که از مادر متولد شده باشد و حاجت های او برآورده شود.

نماز حضرت فاطمه زهرا (س) (مفاتیح الجنان)

نماز حضرت زهرا (س) نمازی است که جبرئیل علیه السلام به فاطمه زهرا (س) یاد داده بودند و خواندن آن در روز جمعه فضیلت دارد.

نماز دیگر حضرت فاطمه زهرا (س) (مفاتیح الجنان)

علاوه بر نماز حضرت زهرا سلام الله علیها که قبلا ذکر شد، این نماز نیز منسوب به حضرت زهرا سلام الله علیها ست که در روز جمعه از جمله بهترین اعمال است:

نماز امام حسن (ع) (مفاتیح الجنان)

مولف گوید که سید بن طاووس در جمال الاسبوع از برای هریک از ائمه علیهم السلام نمازی با دعا ذکر نموده از جمله نماز امام حسن (ع) که در روز جمعه خوانده می شود و دو نماز دارد: یکی مانند نماز امیرالمومنین (ع) است و دیگری به شرح زیر می باشد که بعد از آنها، دعای امام حسن (ع) خوانده می شود:

نماز امام حسین (ع)

مولف گوید که سید بن طاووس در جمال الاسبوع از برای هریک از ائمه علیهم السلام نمازی با دعا ذکر نموده از جمله نماز امام حسین (ع)؛

نماز امام زین العابدین (امام سجاد) (ع) (مفاتیح الجنان)

مولف گوید که سید بن طاووس در جمال الاسبوع از برای هریک از ائمه علیهم السلام نمازی با دعا ذکر نموده از جمله نماز امام زین العابدین (امام سجاد) (ع)

نماز امام باقر (ع) (مفاتیح الجنان)

مولف گوید که سید بن طاووس در جمال الاسبوع از برای هریک از ائمه علیهم السلام نمازی با دعا ذکر نموده از جمله نماز امام باقر (ع)

نماز امام صادق (ع) (مفاتیح الجنان)

مولف گوید که سید بن طاووس در جمال الاسبوع از برای هریک از ائمه علیهم السلام نمازی با دعا ذکر نموده از جمله نماز امام صادق (ع):

نماز امام موسی کاظم (ع) (مفاتیح الجنان)

مولف گوید که سید بن طاووس در جمال الاسبوع از برای هریک از ائمه علیهم السلام نمازی با دعا ذکر نموده از جمله نماز امام موسی کاظم (ع):

نماز امام رضا (ع) (مفاتیح الجنان)

مولف گوید که سید بن طاووس در جمال الاسبوع از برای هریک از ائمه علیهم السلام نمازی با دعا ذکر نموده از جمله نماز امام رضا (ع)؛

نماز امام جواد (ع) (مفاتیح الجنان)

مولف گوید که سید بن طاووس در جمال الاسبوع از برای هریک از ائمه علیهم السلام نمازی با دعا ذکر نموده از جمله نماز امام جواد (ع)؛

نماز امام هادی (ع)

مولف گوید که سید بن طاووس در جمال الاسبوع از برای هریک از ائمه علیهم السلام نمازی با دعا ذکر نموده از جمله نماز حضرت هادی علیه السلام؛

نماز امام حسن عسکری (ع) (مفاتیح الجنان)

مولف گوید که سید بن طاووس در جمال الاسبوع از برای هریک از ائمه علیهم السلام نمازی با دعا ذکر نموده از جمله نماز امام حسن عسكرى عليه السلام؛

نماز امام مهدی (ع) (مفاتیح الجنان)

مولف گوید که سید بن طاووس در جمال الاسبوع از برای هریک از ائمه علیهم السلام نمازی با دعا ذکر نموده از جمله نماز حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه؛

صفحه‌ها