منوی اصلی

کتاب سفری از عاشورا تا اربعین

کتاب سفری از عاشورا تا اربعین

« سفری از عاشورا تا اربعین» از جمله آثار آقای «عبدالله مستحسن» می باشد. این اثر موضوع عاشورا را از ابعاد و زوایای تاریخی، اعتقادی و عرفانی مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است.
عبدالله مستحسن در آغاز راجع به اهداف قیام عاشورا و وجوه و جنبه‌های اجتماعی و سیاسی بحث کرده و نیز به بعد عاطفی و احساسی و هدایتی و تربیتی این واقعه مهم تاریخی اشاره می‌کند.
وی سپس با طرح پرسش امام کسیت؟ و اینکه امامت چه خصوصیات و مشخصاتی دارد؟ رشته سخن را ادامه داده و از امامت با عنوان عهد خدایی یاد کرده و از دو صفت صبر و یقین به منزله خصلت مهم امام نام می‌برد. حسین (ع) وارث ابراهیم موضوع فصل دیگری است که نویسنده بدان پرداخته و در فصول بعد ذهن خوانندگان را به شرح و بررسی عبارات و جمله‌های زیارات عاشورا و نیز زیارت اربعین و تفاوت‌های این دو زیارت با یکدیگر معطوف می‌دارد.
 

فصلهای کتاب

فصل اول : امامت و امام
فصل دوم : حسین(ع) وارث ابراهیم
فصل سوم : شرح زیارت عاشورا
فصل چهارم : شرح زیارت اربعین
 

وضعیت نشر

این کتاب در 384 صفحه  در قطع وزیری و به شمارگان 5000 جلد توسط انتشارات مشهور به تألیف در آمده است.
 

 

افزودن دیدگاه جدید