منوی اصلی

متن ادبی به مناسبت ازدواج پیامبر(ص) و خدیجه(س)

متن ادبی به مناسبت ازدواج پیامبر(ص) و خدیجه(س)

حق داشت دلباخته محمد بشود.دلرُباتر بود از یوسف، امین بود و آرام، با جاذبه ای آسمانی که برای قلب تشنه خدیجه آب حیات بود.
و نشانه هایی که یافته بود از مردی که پیامبر موعود جهانیان خواهد بود.
و حق داشت محمد که دلبسته خدیجه باشد. 
 بانویی که زینت وفا و عفت و کمال بود. مهربان تر بود از باران.
محمد امین دانست که او نه فقط همسر که همدلش خواهد بود. نه فقط همدم که همسنگر روزهای سخت او خواهد بود. 
محمد بانوی پاک سرشت را به همسری برگزید. نور و مهربانی را به جان تشنه او هدیه داد و خدیجه با عشق هر چه داشت پیشکش این مهر آسمانی کرد 

فخر من نزد عرب این بود دختر داشتم
آیت من بود و در گهواره کوثر داشتم
عاشق این مرد بودن معجزه لازم نداشت
چشم‌هایش را از اول نیز باور داشتم
راه‌های آسمان را از زبان همسرم
مثل آواز پر جبریل از بر داشتم
جان خود را بر سر این عشق دادم عاقبت
هدیه می‌دادم اگر صد جان دیگر داشتم

شاعر: مهدی مردانی

منبع: نرم افزار باد صبا

افزودن دیدگاه جدید