منوی اصلی

چرا در اسلام شهادت 2 زن برابر با 1 مرد است؟

چرا در اسلام شهادت 2 زن برابر با 1 مرد است؟

یکی از شبهاتی که برخی از روی غرض و به منظور تضعیف احکام اسلام مطرح می کنند این است که چون در دادگاه برای برخی از دعاوی به ازای هر مرد که برای شهادت دادن لازمه اگر شاهدها زن باشند دو زن باید باشند پس  در اسلام ارزش زن از مرد کمتره
 

جواب شبهه:

در بحث شهادت دادن آنچه برای قاضی مهم هست رسیدن به اعتماد در وقوع یک اتفاق هست . به عبارت دیگر ارزش گذاری شخص مطرح نیست ارزش گذاری گفته شخص مطرح هست که چه اندازه حکایتگر واقعیت است .
در دعاوی دو مورد هست که زیاد می تواند بر شخص اثر بگذارد و از میزان حکایتگری گفته او از واقعیت بکاهد یکی عطوفت و مهربانی و دیگری ترس از بیان حقیقت 
هر کسی حتی خود بانوان نیز قبول دارند که این دو صفت در بانوان زیادتر از آقایان وجود دارد . به عنوان نمونه اگر دو گروه آقایان و بانوان به شکلی در این خصوص مورد بررسی قرار گیرند قطعا نتیجه حداقل این اندازه هست که آقایان عاطفی نصف بانوان و بانوان نترس نصف آقایان باشند .
نتیجه این می‌شود که عقل سلیم حکم می‌کند  با وجود چنین واقعیت غیر قابل انکاری، قاضی در جایی که به شهادت برای رسیدن به اطمینان تکیه می کند اگر شاهدان زن بودند حدااقل دو زن را ملاک قرار بدهد که مبادا از گفته شاهدان به اشتباه افتاده و حکم اشتباه صادر کند 
 
دقت کنید که کسی که در دعاوی ارزش‌گذاری می‌شود شاهد ها نیستند طرفین دعوا هستند که اسلام با این دقت بالا در مساله شهادت نهایت ارزش را برای آنها چه زن و چه مرد قائل شده است که مبادا در حق آنها به ناحق حکم شود

افزودن دیدگاه جدید