منوی اصلی

داستانهای ائمه: امام علی (ع): بار نخل

داستانهای ائمه: امام علی (ع): بار نخل

 
علی بن ابی طالب علیه السلام از خانه بیرون آمده بود و طبق معمول به طرف صحرا و باغستانها كه با كاركردن در آنجاها آشنا بود می رفت، ضمنا باری نیز همراه داشت. شخصی پرسید: «یا علی! چه چیز همراه داری؟»
علی: «درخت خرما، ان شاء اللّه».
- درخت خرما؟ ! 
تعجب آن شخص وقتی زایل شد كه بعد از مدتی او و دیگران دیدند تمام هسته های خرمایی كه آن روز علی همراه می برد كه كشت كند و آرزو داشت در آینده هر یك درخت خرمای تناوری شود، به صورت یك نخلستان درآمد و تمام آن هسته ها سبز و هر كدام درختی شد [1]

[1] . وسائل ، ج /2ص 531، و بحار ، ج /9ص 599.

منیع: داستان راستان،شهید مطهری،جاد اول.

 

افزودن دیدگاه جدید