منوی اصلی

شعر دوباره محرم

شعر دوباره محرم

دوباره ماه محرّم، دوباره بوی حسین
دوباره بر سر هر کوچه گفت و گوی حسین
بیا به دسته ی ما نوحه ی جنون سر کن
که می رویم شباشب، به جست و جوی حسین
حسین، وارث کشف و شهود غار حراست
چه های و هوی محمّد، چه های و هوی حسین
نبسته اند به روی حسین، هرگز آب
فرات،آب ننوشید از گلوی حسین
فرات، تشنه ی لب های تفته جوشش بود
فرات، آب شد از شرم، رو به روی حسین
قتیل قبله همیشه به یاد می مانَد
بیا که مهر نماز است، خاک کوی حسین
چنین که در دل من ،داغ کربلا جاری ست
شهید می شوم از هُرم آرزوی حسین
طلوع می کند آخر طلیعه ی موعود
مسیر قبله عوض می شود، به سوی حسین

 منبع: سایت  مداحی(تاریخ بازبینی:94/06/25)

افزودن دیدگاه جدید