منوی اصلی

شعر آفتاب کربلا

شعر آفتاب کربلا

چشمه آب بقا يعنى حسين‏
جوشش خون خدا يعنى حسين‏
رونقى داد آسمان عشق را
كوكب سرخ ولا يعنى حسين‏
كاروان شوق را او راهبر
خستگان را رهنما يعنى حسين‏
مشعل نورانى شب‏هاى دل‏
كنز «مصباح الهدى» يعنى حسين‏
شعله ‏هاى عشق را روشن‏ترين‏
جلوه «شمس الضحى» يعنى حسين‏
نور مى افشاند از بام افق‏
آفتاب كربلا يعنى حسين‏
ماند بر جا خاطراتى غم فزا
از شهيد نينوا يعنى حسين‏
در طريق دوست سر ايثار كرد
جان نثار كبريا يعنى حسين‏
از همه هستى گذشت آن مرد حق‏
مظهر عشق و وفا يعنى حسين‏
داغ دل‏ها را چه خوش تفسير بود
آن حديث لاله‏ ها يعنى حسين‏
سايبانش دست رب العالمين‏
بر خدايش خونبها يعنى حسين‏
«ياسر» او فرزند پاك فاطمه است‏
نور چشم مرتضى يعنى حسين‏

شاعر: محودتاری (یاسر)


منیع: هم نفس با کربلا،محمود تاری (یاسر)،صص29-30.

افزودن دیدگاه جدید