بخشهای عهدنامه مالک اشتر (5)  (+ عکس نوشته و پوستر)

بخشهای عهدنامه مالک اشتر (5) (+ عکس نوشته و پوستر)

۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 0 صوتی و تصویری

 عملت را خالص کن ! 

;ای مالک ! در خصوص آنچه به آن دينت را براى خدا خالص مى‏كنى باید اقامه واجبات باشد واجباتى كه مخصوص به خداوند است، روى اين ملاك ، بدنت را در شب و روز در اختيار خداوند قرار ده، و از آنچه موجب قرب تو به خداوند مى‏ شود به نحو كامل و بدون كم و كاست عمل کن ، گر چه هر گونه صدمه و فرسايشى به بدنت وارد آيد . 
نهج البلاغة / ترجمه انصاريان، نامه 53

ای مالک ! در خصوص آنچه به آن دينت را براى خدا خالص مى‏كنى

 اینگونه نماز بخوان ! 

ای مالک ! چون با مردم به نماز جماعت بايستى نه چنان نماز بگزار كه مردم را رميده كنى نه به آن صورت كه نماز را ضايع نمايى، كه در ميان مردم هم بيمار وجود دارد و هم كسى كه حاجتى دارد و بايد به دنبال آن برود. من از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله هنگام سفرى كه مرا به يمن فرستاد پرسيدم: با مردم چگونه نماز بگزارم؟ فرمود: «با آنان نمازى بخوان مانند نماز ناتوان‏ترين آنان، و به مردم مؤمن مهربان باش
نهج البلاغة / ترجمه انصاريان، نامه 53

ای مالک ! چون با مردم به نماز جماعت بايستى نه چنان نماز بگزار كه مردم را رميده كنى نه به آن صورت كه نماز را ضايع نمايى، كه در ميان

 از مردم پنهان مباش !

span style="font-size: 95%;">ای مالک! پنهان ماندنت را از رعيت طولانى مكن، كه در پرده ماندن‏ حاكم شعبه ‏اى است از تنگ خويى و كم اطلاعى به امور. و پنهان ماندن حاكم از رعيت حاكمان را از دانستن آنچه بر آنان پوشيده است باز مى‏ دارد، بر اين اساس كار بزرگ پيش آنان كوچك و كار كوچك بزرگ جلوه مى ‏كند، زيبا زشت گردد و زشت زيبا شود، و حق به باطل آميخته مى ‏گردد . 
نهج البلاغة / ترجمه انصاريان، نامه 53

ای مالک !  پنهان ماندنت را از رعيت طولانى مكن، كه در پرده ماندن‏ حاكم شعبه‏اى است

 حق را در همه حال رعایت کن ! 

;ای مالک ! حق را نسبت به هر كه لازم است از نزديك و دور رعايت كن، و در اين زمينه شكيبا و مزد خواه از خدا باش، گر چه اين برنامه به زيان نزديكان و خاصانت باشد، و در اين مورد نسبت آنچه بر تو گران است جوياى عاقبتش باش، كه سر انجام رعايت حق پسنديده و نيكوست. 
نهج البلاغة / ترجمه انصاريان، نامه 53

ای مالک ! حق را نسبت به هر كه لازم است از نزديك و دور رعايت كن،

 شفاف سازی کن ! 

;ای مالک ! هرگاه رعيت گمان ستمى بر تو ببرد آشكارا عذرت را به آنان ارائه كن، و به اظهار عذر ، گمان هاى آنان را از خود بگردان، چرا كه اظهار عذر موجب عادت دادن نفس به اخلاق حسنه، و مهربانى و نرمى نسبت به رعيت است، و اين عذر خواهى تو را به خواسته‏ات در واداشتن رعيت به حق مى‏رساند 
نهج البلاغة / ترجمه انصاريان، نامه 53

ای مالک ! هرگاه رعيت گمان ستمى بر تو ببرد آشكارا عذرت را به آنان ارائه كن،

 در صلح با دشمن احتیاط کن ! 

ای مالک ! از صلحى كه دشمنت به آن دعوت مى‏كند و خشنودى خدا در آن است روى مگردان، زيرا صلح موجب آسايش لشگريان، و آسودگى خاطر آنها، و امنيت شهرهاى توست. ولى پس از صلح به كلى از دشمن حذر كن، چه بسا كه دشمن براى غافلگير كردن تن به صلح دهد. در اين زمينه طريق احتياط گير، و به راه خوش گمانى قدم مگذار.
نهج البلاغة / ترجمه انصاريان، نامه 53

ای مالک ! از صلحى كه دشمنت به آن دعوت مى‏كند و خشنودى خدا در آن است

 بر پیمانت باقی بمان !

ای مالک ! اگر بين خود و دشمنت قراردادى بستى، يا از جانب خود به او لباس امان پوشاندى، به قراردادت وفا كن، و امان دادنت را به امانت رعايت نما، و خود را سپر تعهدات خود قرار ده، زيرا مردم بر چيزى از واجبات الهى چون بزرگ شمردن وفاى به پيمان- با همه هواهاى گوناگون و اختلاف آرايى كه دارند- اتفاق‏ ندارند 
نهج

ای مالک ! اگر بين خود و دشمنت قراردادى بستى، يا از جانب خود به او لباس امان پوشاندى، به قراردادت وفا كن،

 در پیمانت ، مکر بکار مبر ! 

ای مالک ! در عهد و پيمان خيانت و فريب و مكر روا نيست. عهد و پيمانى برقرار مكن كه در آن راه تأويل و بهانه و توريه و فريب باز باشد، و پس از تأكيد و استوار نمودن عهد و پيمان گفتار توريه مانند و دو پهلو به كار مبر، و نبايد در تنگنا افتادنت به خاطر اينكه عهد و پيمان خدا براى تو الزام آور شده تو را به فسخ آن به طور نامشروع بكشاند، چرا كه صبر تو در تنگناى عهد و پيمان كه اميد گشايش و برترى عاقبتش را دارى بهتر است از خيانتى كه از مجازاتش ترسانى، و نيكوتر است از اينكه از جانب حق مورد بازخواست واقع گردى، به صورتى كه نتوانى در دنيا و آخرت از خداوند در خواست بخشش كنى‏ 
نهج البلاغة / ترجمه انصاريان، نامه 53

ای مالک ! در عهد و پيمان خيانت و فريب و مكر روا نيست. عهد و پيمانى برقرار مكن كه در آن راه تأويل و بهانه و

 خون به نا حق نریز! 

;ای مالک ! از ريختن خون به ناحق بر حذر باش، زيرا چيزى در نزديك ساختن انتقام حق، و عظمت مجازات، و از بين رفتن نعمت و پايان گرفتن زمان حكومت به مانند خون به ناحق ريختن نيست. خداوند در قيامت اول چيزى كه بين مردم حكم مى‏كند در رابطه با خونهايى است كه به ناحق ريخته‏ اند. پس حكومت را به ريختن خون حرام تقويت مكن، كه ريختن خون حرام قدرت را به سستى كشاند، بلكه حكومت را ساقط نموده و به ديگرى انتقال دهد. 
نهج البلاغة / ترجمه انصاريان، نامه 53

ای مالک ! از ريختن خون به ناحق بر حذر باش، زيرا چيزى در نزديك ساختن انتقام حق،

 جبران خطا نما ! 

;ای مالک !  اگر دچار اشتباه شدى، و تازيانه يا شمشير يا دستت در كيفر دادن از حد بيرون رفت- چه اينكه در مشت زدن و بالاتر از آن بيم قتل است- مبادا نخوت حكومت تو را از پرداخت خون بها به خاندان مقتول مانع گردد

ای مالک !  اگر دچار اشتباه شدى، و تازيانه يا شمشير يا دستت در كيفر دادن از حد بيرون رفت- چه اينكه

 از خود پسندی بر حذر باش 

ای مالک ! از خودپسندى و تكيه بر آنچه تو را آلوده به خود پسندى كند، و از علاقه به ستايش و تعريف مردم برحذر باش، زيرا اين حالات از مطمئن‏ ترين فرصت‏هاى شيطان در نظر اوست تا نيكى نيكوكاران را نابود كند
نهج البلاغة / ترجمه انصاريان، نامه 53

ای مالک ! از خودپسندى و تكيه بر آنچه تو را آلوده به خود پسندى كند، و از علاقه به ستايش و تعريف مردم برحذر باش، زيرا اين حالات از مطمئن‏ترين

منت گذاری مکن ! 

;ای مالک ! بپرهيز از اينكه احسانت را بر رعيّت منّت گذارى، يا كرده خود را بيش از آنچه هست بزرگ شمارى، يا به رعيّت وعده‏ اى دهى و خلاف آن را به جا آورى، چرا كه منّت موجب بطلان احسان، و كار را بيش از آنچه هست پنداشتن باعث از بين بردن نور حق در قلب، و خلف وعده سبب خشم خدا و مردم است، خداوند بزرگ فرموده : «اين باعث خشم بزرگ خداست كه بگوييد و انجام ندهيد ». 
نهج البلاغة / ترجمه انصاريان، نامه 53

ای مالک ! بپرهيز از اينكه احسانت را بر رعيّت منّت گذارى، يا كرده

 تعجیل در کار ها مکن ! 

ای مالک ! از عجله در كارهايى كه وقتش نرسيده، يا سهل انگارى در امورى كه انجامش ممكن شده، يا لجبازى در چيزى كه نامعلوم است، يا سستى در آنچه كه روشن است‏ بر حذر باش. هر چيزى را در جاى خودش بگذار، و هر كارى را به موقع خودش انجام ده 
نهج البلاغة / ترجمه انصاريان، نامه 53

ای مالک ! از عجله در كارهايى كه وقتش نرسيده، يا سهل انگارى در امورى كه انجامش ممكن شده

 اختصاص گر نباش ! 

;ای مالک ! از اينكه چيزى را به خود اختصاص دهى در حالى كه همه مردم در آن مساوى هستند بپرهيز، و از غفلت در آنچه كه توجه تو به آن ضرورى است و براى همگان معلوم است بر حذر باش، زيرا آنچه را به خود اختصاص داده‏ اى از تو به نفع ديگران مى‏ گيرند، و در اندك زمانى پرده از روى كارهايت برداشته مى‏شود، و داد مظلوم را از تو بستانند
نهج البلاغة / ترجمه انصاريان، نامه 53

ای مالک ! از اينكه چيزى را به خود اختصاص دهى در حالى كه همه مردم در آن مساوى هستند

 بر خشمت حاکم باش ! 

;ای مالک ! خشم و شدّت و غضب و سركشى و قدرت و تيزى زبانت را در اختيار گير، و از تمام اين امور به باز داشتن خود از شتاب در انتقام، و تأخير انداختن حمله و سطوت خود را حفظ كن، تا خشمت آرام گردد و عنان اختيارت را مالك شوى، و هرگز حاكم و مسلط بر خود نخواهى شد تا اينكه بسيار به ياد بازگشت به خداوند افتى
نهج البلاغة / ترجمه انصاريان، نامه 53

ای مالک ! خشم و شدّت و غضب و سركشى و قدرت و تيزى زبانت را در اختيار گير،

کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلامکانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیثکانال قرآن و حدیث در ایتاکانال قرآن و حدیث در گپپیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث