نسبت دادن حدیث امام صادق علیه السلام به زرتشت!

۲۰ دی ۱۳۹۳ 0 اهل بیت علیهم السلام

این روزها عده ای به روشهای مختلف می خواهند شیعه را از اهل البیت علیهم السلام دور نمایند . یکی از این روشها این است که دائم در گوش ایرانیان شیعه و دوستدار اهل البیت علیهم اسلام به انحاء مختلف بخوانند که ببین چه تاریخ درخشانی داشته ای و قبل از اسلام از چه کسانی تبعیت می کرده ای! حیف این چهره های درخشان نیست که تو فراموششان کرده ای!

ما در این نوشته نمی خواهیم برخی از چهره های برجسته تاریخ همچون کوروش یا زرتشت ( که احتمالا یک پیامبر الهی بوده است) را نفی کنیم. بلکه آنچه معتقدیم این است که اگر به فرض آنها هم در زمان ما بودند قطعا پیرو پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله و خاندان مطهر او می شدند. مگر نه این است که بنده فرمانبر خدا باید اخرین فرمان را تبعیت کند و مگر نه این است که دین اسلام آخرین فرمان خداست.

با این وصف باید گفت آنهائی که در پی جایگزین نمودن شخصیت های تاریخی به جای ائمه علیهم السلام هستند در حقیقت کارشان از روی کینه با اهل البیت علیهم السلام و تجمع ایرانی شیعه در زیر بیرق ائمه علیهم السلام است نه دوست داشتن کوروش و زرتشت و غیره

در تصویر زیر یکی از اقدامات این افراد به نمایش گذاشته شده است. ببینید:

 

کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلامکانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیثکانال قرآن و حدیث در ایتاکانال قرآن و حدیث در گپپیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث