کتاب صوتی اندروید روزشمارفاطمیه

کتاب صوتی اندروید روزشمارفاطمیه

۱۶ اسفند ۱۳۹۳ 0 اهل بیت علیهم السلام

نگاهی گذرا به حوادث ورویدادها از رحلت پیامبر تاهجوم به خانه فاطمه علیها السلام

سرفصل ها:

آخرین نمازپیامبر
آخرین خطبه پیامبر
وفات پیامبر
سقیفه بنی ساعده
بیعت اولیه
تغسیل وتکفین پیامبر
ورود قبیله اسلم
حوادث شام گاه دوشنبه
بیعت عمومی
تلاش برای تطمیع عباس عموی پیامبر
تدفین پیامبر
جمع آوری قران
آغاز تحصن
اولین هجوم مقدماتی
دومین هجوم ابتدایی
ادامه جمع آوری قران وتحصن
اتمام جمع آوری قرآن
هجوم منجر به شکست تحصن
اولین شب یاری طلبی
مصادره اموال
دومین وسومین شب یاری طلبی
اتمام حجت وآغاز سکوت
عرضه قران
خطبه وسیله
آغاز مصادره فدک
خطابه فاطمی
واکنش تند خلیفه
هم پیمانی دوازده نفر
دوازده مرد پایدار
تاثیر احتجاج درمسجد
سه روز خانه نشینی وبرنامه ریزی
سقیفه ای دیگر
مصادره قطعی فدک
فهرست دیگری ازاموال مصادره شده
گالری: 
کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلامکانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیثکانال قرآن و حدیث در ایتاکانال قرآن و حدیث در گپپیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث