دعای شب اول شوال (یا الله یا الله) (زاد المعاد)

دعای شب اول شوال (یا الله یا الله) (زاد المعاد)

۰۹ خرداد ۱۳۹۴ 0 ادعیه و زیارات

اعمال شب اول ماه شوال؛ بعد از نماز مستحبی دو رکعتی سنّت است كه اين دعا را نيز بخواند:

يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اَللَّهُ يَا رَحِيمُ يَا اَللَّهُ يَا مَلِكُ يَا اَللَّهُ يَا قُدُّوسُ يَا اَللَّهُ

اى خدا، اى خدا، اى خدا، اى بخشاينده! اى خدا، اى مهربان! اى خدا، اى پادشاه! اى خدا، اى پاك! اى خدا،

يَا سَلاَمُ يَا اَللَّهُ يَا مُؤْمِنُ يَا اَللَّهُ يَا مُهَيْمِنُ يَا اَللَّهُ يَا عَزِيزُ يَا اَللَّهُ

اى سالم از نقص! اى خدا، اى تصديق‌كننده! اى خدا، اى گواه! اى خدا، اى ارجمند و باعزت! اى خدا،

يَا جَبَّارُ يَا اَللَّهُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا اَللَّهُ يَا خَالِقُ يَا اَللَّهُ يَا بَارِئُ يَا اَللَّهُ يَا مُصَوِّرُ يَا اَللَّهُ

اى جبار! اى خدا، اى صاحب بزرگى! اى خدا، اى آفريننده! اى خدا، اى پديدآرنده! اى خدا، اى صورت‌آفرين! اى خدا،

یَا عَالِمُ يَا اللَّهُ يَا عَظِيمُ يَا اللَّهُ يَا عَلِيمُ يَا اللَّهُ يَا كَرِيمُ يَا اللَّهُ يَا حَلِيمُ يَا اللَّهُ‏

اى دانا! اى خدا، اى بزرگ! اى خدا، اى آگاه! اى خدا، اى صاحب كرم! اى خدا، اى بردبار! اى خدا،

يَا حَكِيمُ يَا اللَّهُ يَا سَمِيعُ يَا اللَّهُ يَا بَصِيرُ يَا اللَّهُ يَا قَرِيبُ يَا اللَّهُ يَا مُجِيبُ يَا اللَّهُ‏

اى صاحب حكمت! اى خدا، اى شنوا! اى خدا، اى بينا! اى خدا، اى نزديك! اى خدا، اى اجابت‌كننده! اى خدا،

يَا جَوَادُ يَا اللَّهُ يَا مَاجِدُ يَا اللَّهُ يَا مَلِيُّ يَا اللَّهُ يَا وَفِيُّ يَا اللَّهُ يَا مَوْلَى يَا اللَّهُ‏

اى جودكننده! اى خدا، اى بزرگوار! اى خدا، اى دوست! اى خدا، اى وفا كننده! اى خدا، اى مولى!

يَا قَاضِي يَا اللَّهُ يَا سَرِيعُ يَا اللَّهُ يَا شَدِيدُ يَا اللَّهُ يَا رَءُوفُ يَا اللَّهُ يَا رَقِيبُ يَا اللَّهُ‏

اى خدا، اى حكم‌كننده! اى خدا، اى سريع! اى خدا، اى باشدت! اى خدا، اى مهربان! اى خدا، اى نگهبان! اى خدا، اى بزرگوار! اى خدا،

يَا مَجِيدُ يَا اللَّهُ يَا حَفِيظُ يَا اللَّهُ يَا مُحِيطُ يَا اللَّهُ يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ يَا اللَّهُ‏

اى حفظكننده! اى خدا، اى احاطه‌كننده! اى خدا، اى آقاى آقايان! اى خدا، اى اول! اى خدا، اى آخر! اى خدا، اى ظاهر كننده! اى خدا،

يَا أَوَّلُ يَا اللَّهُ يَا آخِرُ يَا اللَّهُ يَا ظَاهِرُ يَا اللَّهُ يَا بَاطِنُ يَا اللَّهُ يَا فَاخِرُ يَا اللَّهُ يَا قَاهِرُ يَا اللَّهُ‏

اى باطن! اى خدا، اى فخركننده! اى خدا، اى غلبه‌كننده! اى خدا، اى پروردگار! اى خدا، اى پروردگار! اى خدا، اى پروردگار! اى خدا،

يَا رَبَّاهْ يَا اللَّهُ يَا رَبَّاهْ يَا اللَّهُ يَا رَبَّاهْ يَا اللَّهُ يَا وَدُودُ يَا اللَّهُ يَا نُورُ يَا اللَّهُ‏

اى دوست! اى خدا، اى نور! اى خدا، اى بلندكننده! اى خدا، اى منع‌كننده! اى خدا، اى دفع‌كننده! اى خدا، اى گشاينده! اى خدا،

يَا رَافِعُ يَا اللَّهُ يَا مَانِعُ يَا اللَّهُ يَا دَافِعُ يَا اللَّهُ يَا فَاتِحُ يَا اللَّهُ يَا نَفَّاحُ يَا اللَّهُ‏

اى بلند كننده اى خدا اى منع كننده اى خدا اى دفع كننده اى خدا اى گشاينده اى خدا

يَا جَلِيلُ يَا اللَّهُ يَا جَمِيلُ يَا اللَّهُ يَا شَهِيدُ يَا اللَّهُ‏

اى نفع‌رساننده! اى خدا، اى بزرگ! اى خدا، اى نيكو! اى خدا، اى گواه!

يَا شَاهِدُ يَا اللَّهُ يَا مُغِيثُ يَا اللَّهُ يَا حَبِيبُ يَا اللَّهُ

اى خدا، اى گواهى‌دهنده! اى خدا، اى پناه‌دهنده! اى خدا، اى دوست! اى خدا،

يَا فَاطِرُ يَا اللَّهُ يَا مُطَهِّرُ يَا اللَّهُ يَا مَلِكُ مَلِيكُ يَا اللَّهُ يَا مُقْتَدِرُ يَا اللَّهُ يَا قَابِضُ يَا اللَّهُ‏

اى آفريننده! اى خدا، اى پاك‌كننده! اى خدا، اى پادشاه! اى خدا، اى تقديركننده! اى خدا، اى قبض‌كننده! اى خدا،

يَا بَاسِطُ يَا اللَّهُ يَا مُحْيِي يَا اللَّهُ يَا مُمِيتُ يَا اللَّهُ يَا بَاعِثُ يَا اللَّهُ يَا وَارِثُ يَا اللَّهُ‏

اى پهن‌كننده! اى خدا، اى زنده‌كننده! اى خدا، اى ميراننده! اى خدا، اى برانگيزاننده! اى خدا، اى وارث! اى خدا،

يَا مُعْطِي يَا اللَّهُ يَا مُفْضِلُ يَا اللَّهُ يَا مُنْعِمُ يَا اللَّهُ يَا حَقُّ يَا اللَّهُ يَا مُبِينُ يَا اللَّهُ‏

اى عطاكننده! اى خدا، اى فضل‌دهنده! اى خدا، اى نعمت‌دهنده! اى خدا، اى راست! اى خدا، اى آشكاركننده! اى خدا،

يَا طَيِّبُ يَا اللَّهُ يَا مُحْسِنُ يَا اللَّهُ يَا مُجْمِلُ يَا اللَّهُ يَا مُبْدِئُ يَا اللَّهُ يَا مُعِيدُ يَا اللَّهُ‏

اى پاكيزه! اى خدا! اى احسان‌كننده! اى خدا، اى نيكى كننده اى خدا ا اى پديدكننده! اى خدا، اى عود دهنده اى خدا

يَا بَارِئُ يَا اللَّهُ يَا بَدِيعُ يَا اللَّهُ يَا هَادِي يَا اللَّهُ يَا كَافِي يَا اللَّهُ يَا شَافِي يَا اللَّهُ‏

اى پديد كننده اى خدا  اى نوكننده! اى خدا، اى هدايت‌كننده! اى خدا، اى كفايت‌كننده! اى خدا، اى شفادهنده! اى خدا،

يَا عَلِيُّ يَا اللَّهُ يَا عَظِيمُ يَا اللَّهُ يَا حَنَّانُ يَا اللَّهُ يَا مَنَّانُ يَا اللَّهُ يَا ذَا الطَّوْلِ يَا اللَّهُ‏

اى بلندمرتبه! اى خدا، اى بزرگ! اى خدا، اى بخشنده! اى خدا، اى احسان‌كننده! اى خدا، اى صاحب نعمت! اى خدا،

يَا مُتَعَالِي يَا اللَّهُ يَا عَدْلُ يَا اللَّهُ يَا ذَا الْمَعَارِجِ يَا اللَّهُ يَا صَادِقُ يَا اللَّهُ‏

اى عالى! اى خدا، اى عادل! اى خدا، اى صاحب بلندى‌ها! اى خدا، اى راستگو! اى خدا،

يَا صَدُوقُ يَا اللَّهُ يَا دَيَّانُ يَا اللَّهُ يَا بَاقِي يَا اللَّهُ يَا وَاقِي يَا اللَّهُ‏

اى راست‌گفتار! اى خدا،اى جزا دهنده! اى خدا، اى باقى! اى خدا، اى نگه‌دار! اى خدا،

يَا ذَا الْجَلاَلِ يَا اللَّهُ يَا ذَا الْإِكْرَامِ يَا اللَّهُ‏

اى صاحب‌جلال! اى خدا، اى صاحب كرامت! اى خدا،

يَا مَحْمُودُ يَا اللَّهُ يَا مَعْبُودُ يَا اللَّهُ يَا صَانِعُ يَا اللَّهُ يَا مُعِينُ يَا اللَّهُ يَا مُكَوِّنُ يَا اللَّهُ‏

اى پسنديده! اى خدا،اى پرستيده‌شده! اى خدا، اى صانع! اى خدا، اى يارى كننده! اى خدا، اى خلق‌كننده! اى خدا،

يَا فَعَّالُ يَا اللَّهُ يَا لَطِيفُ يَا اللَّهُ يَا غَفُورُ يَا اللَّهُ يَا جَلِيلُ يَا اللَّهُ

اى فعال! اى خدا، اى بالطف! اى خدا، اى آمرزنده! اى خدا،

يَا شَكُورُ يَا اللَّهُ يَا نُورُ يَا اللَّهُ يَا قَدِيرُ قَدِيمُ يَا اللَّهُ‏

اى شكور! اى خدا، اى نور! اى خدا، اى باقدرت! اى خدا،

يَا رَبَّاهْ يَا اللَّهُ يَا رَبَّاهْ يَا اللَّهُ يَا رَبَّاهْ يَا اللَّهُ يَا رَبَّاهْ يَا اللَّهُ

اى پروردگار! اى خدا، اى پروردگار! اى خدا، اى پروردگار! اى خدا، اى پروردگار! اى خدا،

يَا رَبَّاهْ يَا اللَّهُ يَا رَبَّاهْ يَا اللَّهُ يَا رَبَّاهْ يَا اللَّهُ‏

اى پروردگار! اى خدا، اى پروردگار! اى خدا، اى پروردگار! اى خدا،

يَا رَبَّاهْ يَا اللَّهُ يَا رَبَّاهْ يَا اللَّهُ يَا رَبَّاهْ يَا اللَّهُ‏

اى پروردگار! اى خدا، اى پروردگار! اى خدا، اى پروردگار! اى خدا،

أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَمُنَّ عَلَيَّ بِرِضَاكَ وَ تَعْفُوَ عَنِّي بِحِلْمِكَ‏

از تو خواهم كه رحمت فرستى بر محمد و آل محمد و منت نهى بر من به رضايت خود و بگذرى از من به بردبارى‌ات

وَ تُوَسِّعَ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلاَلِ الطَّيِّبِ وَ مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَ مِنْ حَيْثُ لاَ أَحْتَسِبُ‏

و فراوان كنى روزى‌ام را از حلال و پاك و از آنجا كه گمان دارم و از آنجا كه گمان ندارم

فَإِنِّي عَبْدُكَ لَيْسَ لِي أَحَدٌ سِوَاكَ وَ لاَ أَحَدٌ أَسْأَلُهُ غَيْرُكَ‏

زيرا من بنده‌ى توام و احدى جز تو طرفدارم نيست و از احدى خواهش نمى‌كنم جز تو،

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ مَا شَاءَ اللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ‏.[1]

اى مهربان‌ترين مهربانان عالم! آنچه را خدا خواست بشود و هيچ قوت و نيرويى جز به خداى بلند بزرگ نخواهد بود.

پس به سجده مى‌روى و مى‌گويى:

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا مُنْزِلَ الْبَرَكَاتِ بِكَ تُنْزَلُ كُلُّ حَاجَةٍ

اى خدا، اى خدا، اى خدا، اى پروردگار، اى پروردگار، اى پروردگار! اى نازل‌كننده‌ى بركات! هرحاجتى به تو نازل مى‌شود،

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ فِي مَخْزُونِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ وَ الْأَسْمَاءِ الْمَشْهُورَاتِ عِنْدَكَ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى سُرَادِقِ عَرْشِكَ

از تو درخواست مى‌كنم به هرنامى كه در خزينه‌ى غيب توست و نام‌هاى مشهورت كه نوشته‌اى بر سراپرده‌هاى عرشت

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَقْبَلَ مِنِّي شَهْرَ رَمَضَانَ‏

كه بر محمد و آل محمد رحمت فرستى و از من ماه رمضان را قبول فرمايى

وَ تَكْتُبَنِي مِنَ الْوَافِدِينَ إِلَى بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَ تَصْفَحَ لِي عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ وَ تَسْتَخْرِجَ لِي يَا رَبِّ كُنُوزَكَ يَا رَحْمَانُ [2]

و مرا از واردين به بيت الحرامت بنويسى و از گناهان بزرگم چشم بپوشى و گنج‌هايت را اى پروردگار درآورى، اى بخشاينده!

و در روايت ديگر به جاى هزار قل هو اللّه احد صد مرتبه وارد شده است.


[1] ) مصباح كفعمى ص 647؛ مفاتيح الجنان، ص 243.

[2] ) مصباح كفعمى ص 647.

کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلام
کانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام
تلگرام قرآن و حدیث
کانال قرآن و حدیث در ایتا
کانال قرآن و حدیث در گپ
پیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث