فرانک (بلال) ریبری، بازیکن فوتبال فرانسوی که درفصل گذشته بهترین بازیکن سال اروپا نام گرفت. این فقط نشان می‌دهد که اسلام به او کمک می‌کند تا در کار و زندگی موفق باشد. مسلمان شدن یک موضوعی شخصی مربوط به خودم است من مسلمان هستم و از آنجایی که به اسلام گرویده‌ام، فکر می‌کنم قوی‌تر شده‌ام. ریبری تاکید می‌کند: هم از نظر فکری و هم از نظری جسمی قوی‌ترشده‌ام.

این بازیکن معروف فوتبال می‌گوید: انسان خیلی کوچک است و من می‌دانم که زندگی کوتاه و ناچیز است برای همین همیشه در دسترس همه در کوچه و خیابان هستم  با مردم علاقه‌مند حرف می‌زنم و از ارتباط با دیگران خوشحالم.

ریبری خودش را مدیون پدر و همچنین همسرش می‌داند که اصالتا الجزایری است زیرا باعث شد تا او هم با اسلام آشنا شود. می‌گوید خانواده‌اش احترام گذاشتن به مردم را به او یاد داده است و پدرم خیلی برای ما کار کرد. او شخصیت موفقی بود، به من یاد داد‌ تا درشرایط سخت‌ زندگی‌ چگونه بر مشکلات غلبه کنم‌.

گفتنی است؛ ریبری به تازگی درخواست کرده است تا در استادیوم  بایر مونیخ، ‌مسجدی ساخته شود.


منبع: سایت رهیافته