منوی اصلی

دعای سید بن طاوس در روز اول ماه جمادی الثانی (مفاتیح الجنان)

دعای سید بن طاوس در روز اول ماه جمادی الثانی (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ربیع الثانی؛ سید بن طاوس برای روز اوّلِ  ماه ربیع الثانی، دعایی نقل فرموده است.

افزودن دیدگاه جدید