منوی اصلی

غسل کردن در روز نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

غسل کردن در روز نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز نیمه رجب روز مبارکی است و در آن چند عمل است اول: غسل کردن

افزودن دیدگاه جدید