منوی اصلی

نماز مستحبی شش رکعتی در شب نیمه شعبان

نماز مستحبی شش رکعتی در شب نیمه شعبان

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نيمه شعبان؛ شب بسيار مباركى است، اين شب چند عمل دارد: شش ركعت نماز در اين شب به حمد و يس و تبارك و توحيد که در اعمال ماه رجب ذکر شد.

نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان

افزودن دیدگاه جدید