منوی اصلی

تلاوت سوره قدر بعد از نماز عشا (رساله باقیات الصالحات)

تلاوت سوره قدر بعد از نماز عشا (رساله باقیات الصالحات)

رساله باقیات الصالحات در آخر کتاب مفاتیح الجنان، باب اول: اعمال شب و روز، فصل سوم: اعمال متعلق به مابین غروب آفتاب تا وقت خواب؛

تعقیبات مخصوص نماز عشا؛ مستحب است هفت مرتبه سوره «قدر» را بخوانى.

افزودن دیدگاه جدید