منوی اصلی

نماز شب 20 تا 24 ماه رمضان (زاد المعاد)

نماز شب 20 تا 24 ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها و دعاهاى روزها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند و نزد فقير معتبر نيست و این نمازها هر دو رکعت به یک سلام می باشند.

نماز شب بيستم و بيست و يكم و بيست و دويّم و بيست و سوّم و بيست و چهارم، در هريك هشت ركعت به هر سوره كه ميسّر شود؛

افزودن دیدگاه جدید