منوی اصلی

دعای بعد از نماز عید فطر (مفاتیح الجنان)

دعای بعد از نماز عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال روز اول شوال- روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است: بعد از نماز عید، دعاهای بسیار وارد شده است و شاید بهترین آنها دعای چهل و ششم صحیفه کامله باشد

دعای بعد از نماز در روز عید فطر (این دعا را سید بعد از نماز صبح و شیخ طوسی بعد از نماز عید ذکر کرده اند)

افزودن دیدگاه جدید