منوی اصلی

دعای بعد از نماز عید فطر (زاد المعاد)

دعای بعد از نماز عید فطر (زاد المعاد)

اعمال روز اول ماه شوال؛ بعد از نماز عيد دعاهاى بسيارى وارد شده است و بهترين دعاها دعاى صحيفه كامله است.

افزودن دیدگاه جدید