منوی اصلی

قربانی کردن در روز عید قربان (زاد المعاد)

قربانی کردن در روز عید قربان (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم ذی الحجه که روز عید قربان است و از جملۀ اعمال و احکام اين عيد قربانى است و آن سنّت مؤكّد است و بعضى از علما واجب دانسته‌اند اگر قدرت بر آن داشته باشد.

و از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه اضحيه واجب است بر هرمسلمانى و فرمود كه از براى خود البته بكن و از براى عيال خود اگر خواهى بكن و اگر خواهى مكن.

و از ام سلمه زوجۀ حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله منقول است كه به آن حضرت عرض كرد كه عيد اضحى حاضر مى‌شود و من قيمت اضحيه ندارم، آيا قرض كنم؟ و اضحيه بكنم حضرت فرمود: قرض كن كه آن قرض را خدا ادا مى‌كند.[1]

و بهتر آن است كه در روز عيد بكشند و در روز يازدهم و دوازدهم نيز مى‌توان كشت و اگر در منى باشد روز سيزدهم نيز مى‌توان كشت و بهتر اين است كه در ده ذى الحجة خريده باشد.


[1] ) إقبال الأعمال ص 758، چاپ اعلمى بيروت.

افزودن دیدگاه جدید