منوی اصلی

زیارت جامعه در روز مباهله (زاد المعاد)

زیارت جامعه در روز مباهله (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم ذی الحجه که همان روز مباهله است و خواندن زيارت جامعه مناسب است

زیارت جامعه

افزودن دیدگاه جدید