منوی اصلی

روزه گرفتن در روز مباهله (زاد المعاد)

روزه گرفتن در روز مباهله (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم ذی الحجه که همان روز مباهله است و روزۀ اين روز مستحب است

افزودن دیدگاه جدید