منوی اصلی

جبرئیل

اصول کافی: کتاب الحجه/ حفاظت از ائمه علیهم السّلام به وسیله روح/ حدیث سوم

حدیث امام صادق علیه السلام درباره خصوصیات روح

اصول کافی: کتاب الحجه/ حفاظت از ائمه علیهم السّلام به وسیله روح/ حدیث چهارم

برتری پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام بر انبیاء و اوصیاء

اصول کافی: کتاب الحجه/ حفاظت از ائمه علیهم السّلام به وسیله روح/ حدیث ششم

پاسخ امام علی علیه السلام درباره تفاوت روح و ملائکه

اصول کافی: کتاب الحجه/ میراث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله/ حدیث پنجم

نام شمشیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وخصوصیات آن

اصول کافی: کتاب الحجه/ میراث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله/ حدیث نهم

گفتگوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با عباس بن عبدالمطلب و امام علی علیه السلام درباره میراث خود

اصول کافی: کتاب الحجه/ نشانه های انبیاء/ حدیث پنجم

چگونگی انتقال میراث انبیاء به اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب همراهی با ائمه علیهم السّلام/ حدیث چهارم

پیامبر اکرم می فرماید: به راستی خدای تبارک و تعالی می فرماید: حجت من تمام است بر اشقیاء امت تو، آن کسانی که ولایت و پیروی از علی را ترک کردند و به دشمنانش پیوستند و فضل او را منکر شدند.

اصول کافی: کتاب الحجه/ ولایت ائمه علهیم السّلام/ حدیث چهارم

اشقیاء امت پیامبر اکرم چه کسانی هستند؟