منوی اصلی

سیره امام صادق علیه السلام

اصول کافی: کتاب الإیمان و الکفر/ آثار ایمان و اسلام در دنیا و آخرت/ حدیث چهارم

مسلمان گمراه کسی است که نماز بخواند و روزه بگیرد ولی ...

اصول کافی: کتاب الإیمان و الکفر/ ستونهای اسلام/ حدیث چهاردهم

حدیث امام صادق علیه السلام درباره روش دینداری

اصول کافی: کتاب الإیمان و الکفر/ ستونهای اسلام/ حدیث یازدهم

معارفی که دانستن آنها واجب است ...

اصول کافی: کتاب الحجّه/ صله امام/ حدیث هفتم

هدف امام صادق علیه السلام از پذیرش اموال شیعیان

اصول کافی: کتاب الحجّه/ فیء و أنفال و تفسیر خمس/ حدیث دهم

سیره امام باقر علیه السلام در بخشیدن خمس به شیعیان

اصول کافی: کتاب الحجّه/ فیء و أنفال و تفسیر خمس/ حدیث پانزدهم

رفتار متفاوت امام صادق علیه السلام با شیعیان

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام صادق علیه السّلام/ حدیث دوم

آتش زدن خانه امام صادق علیه السلام توسط نواده امام حسن علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام صادق علیه السّلام/ حدیث سوم

تأثیر کلام امام صادق علیه السلام در مرد شامی

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام صادق علیه السّلام/ حدیث چهارم

وعده خداوند به اهل بیت علیهم السلام و شیعیان

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام صادق علیه السّلام/ حدیث پنجم

توسل به اهل بیت علیهم السلام برای ترک گناه

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام صادق علیه السّلام/ حدیث هشتم

حدیث امام کاظم علیه السلام درباره کفن کردن امام صادق علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ ولادت و وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله/ حدیث سی و دوم

حدیث امام صادق علیه السلام درباره اسلام آوردن ابوطالب

اصول کافی: کتاب الحجه/ ولادت و وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله/ حدیث سی و سوم

حدیث امام صادق علیه السلام درباره اسلام آوردن ابوطالب

اصول کافی: کتاب الحجه/ سیره امام در زمان امامت/ حدیث دوم

سیره امام صادق علیه السلام در زمان حکومت

اصول کافی: کتاب الحجه/ سیره امام در زمان امامت/ حدیث چهارم

سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه در هنگام ظهور

اصول کافی: کتاب الحجه/ مالکیت امام بر زمین/ حدیث سوم

معیار حرمت و حلیت اموال شیعیان

اصول کافی: کتاب الحجه/ دستور پیامبر اکرم به همراهی با ائمه مسلمین/ حدیث دوم

پاره کردن حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله توسط سفیان ثوری

اصول کافی: کتاب الحجه/ محوریت ائمه علیهم السّلام در علم/ حدیث اول

اعتراض امام صادق علیه السلام به جهل مردم نسبت به جایگاه ائمه علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ موالید ائمه علیهم السّلام/ حدیث اول

آیه ای که اهل بیت علیهم السلام در هنگام ولادت تلاوت می کنند

اصول کافی: کتاب الحجه/ حالات ائمه علیهم السّلام از نظر سن/ حدیث چهارم

تلاش امام صادق علیه السلام برای معرفی ائمه پس از خود

اصول کافی: کتاب الحجه/ ادعای امامت/ حدیث هفتم

عقیده دشمنان اهل بیت علیهم السلام درباره امامت

اصول کافی: کتاب الحجه/ آزمایش و امتحان در دوران غیبت/ حدیث ششم

تاکید امام صادق علیه السلام بر ضرورت امتحان شیعیان قبل از ظهور

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث هفدهم

ادعای محمد بن عبدالله درباره امامت و درخواست بیعت از امام صادق علیه اسلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث ششم

حسادت قریش به امام صادق علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام کاظم علیه السّلام/ حدیث سوم

شایستگی امام کاظم علیه السلام برای امامت

اصول کافی: کتاب الحجه/ ارکان زمین/ حدیث اول

حدیث امام صادق علیه السلام درباره فضائل امام علی علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ ارکان زمین/ حدیث دوم

حدیث امام صادق علیه السلام درباره فضائل امام علی علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ ضرورت وجود حجت/ حدیث چهارم

مردی از اهل شام بر امام صادق وارد شد و درخواست مناظره با اصحاب امام داشت ...