منوی اصلی

محدث

اصول کافی: کتاب الحجه/ نزول ملائکه بر ائمه علیهم السّلام/ حدیث دوم

حدیث امام سجاد علیه السلام درباره مقام امام علی علیه السلام در قرآن

اصول کافی: کتاب الحجه/ نزول ملائکه بر ائمه علیهم السّلام/ حدیث سوم

صفات و مقامات اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نزول ملائکه بر ائمه علیهم السّلام/ حدیث چهارم

ویژگی محدثین در حدیث امام صادق علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نزول ملائکه بر ائمه علیهم السّلام/ حدیث پنجم

تبیین مقام امام علی توسط امام باقر علیهما السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نفی نبوت ائمه علیهم السّلام/ حدیث چهارم

مشابهت جایگاه امام علی علیه السلام با حضرت خضر و ذوالقرنین

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفسیر سوره قدر/ حدیث دوم

مناظره امام باقر علیه السلام با ابن عباس درباره ولایت امام علی علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفسیر سوره قدر/ حدیث هفتم

امام باقر عليه السلام فرمود: برترى مؤمنى كه‏ «إِنَّا أَنْزَلْناهُ» را با تفسيرش باور كند، بر كسى كه در ايمانش بآن سوره چون او نيست، مانند برترى انسانست بر بهائم.

اصول کافی: کتاب الحجه/ جفر و جامعه و مصحف فاطمه سلام الله علیها/ حدیث دوم

کتابت مصحف فاطمه توسط امام علی علیه السلام