منوی اصلی

پوستر "حج اکسیر معجزه گر دلها"(1)

پوستر "حج اکسیر معجزه گر دلها"(1)

پوستر "حج اکسیر معجزه گر دلها"

پوستر "حج اکسیر معجزه گر دلها"


 مقام معظم رهبری:
خدای بزرگ را سپاس می گوییم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مومنان از سراسر جهان عطا فرمود
تا از این سرچشمه ی گوارا و فیاض برخوردار شوند و در روز ها و شب هایی که ساعات مغتنم و مبارکش
همچون اکسیری معجزه گر می تواند دل ها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزین سازد ، در مجاورت 
خانه ی با عظمت خداوند و مواقیت عبادت و خشوع و ذکر و تقرب باشند .
۹۶/۶/۷

افزودن دیدگاه جدید