احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه

احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه

۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ 0 صوتی و تصویری


رمی جمرات سه گانه

* در روز يازدهم و دوازدهم ذى حجه حجّاج بايد به هريك از سه ستون هفت عدد سنگ بزنند.

احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه (1)وقت رمی

از طلوع آفتاب تا غروب است.
(چه در روز عيد يا در اين ايام)

احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه (2)رمی جمرات سه گانه

رمی شبانه:
رمى در شب جايز نيست
(مگر كسى كه عذر داشته باشد و نتواند در روز رمى كند)
و اگر مثلاً روز يازدهم، رمى را ترك كرد، بايد فرداى آن روز قبل از رمى همان روز، رمى روز گذشته را قضا كند.

احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه (3)رمی جمرات سه گانه

کیفیت رمی جمرات:
همانگونه كه در رمى جمره عقبه بيان شد.

 

احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه (4)رمی جمرات سه گانهترتیب رمی جمرات
ابتدا بايد به جمره اولى سنگ زد
و سپس به وسطى
و بعد از آن به جمره عقبه

احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه (5)


رمی جمرات سه گانه

واجبات و احکام رمی جمره:
ـ نيت، رمى نيز مثل ساير اعمال حج از عبادات است و بايد با قصد قربت و بدون هرگونه ريا و خودنمايى صورت پذيرد.
ـ سنگ ها هفت عدد باشد، يعنى هفت عدد سنگريزه بايد به جمره زده شود، ولى لازم نيست پشت سر هم باشد، پس اگر دو عدد به ستون بخورد و سوّمى نخورد و چهارمى بخورد، تنها سه عددى كه به ستون خورده به حساب مى آيد.

احکام مناسک حج تمتمع: رمی جمرات سه گانه (6)رمی جمرات سه گانه

واجبات و احکام رمی جمره:
ـ سنگ ها را بياندازد، پس اگر جلو برود و سنگ بگذارد كفايت نمى كند .
ـ اگر شك كند هفت عدد خورده يا نه، بايد به قدرى بزند تا يقين كند هفت عدد به جمره خورده است .
ـ به تدريج بزند، پس اگر چند سنگريزه را با هم به جمره بزند كافى نيست بلكه يكى حساب مى شود .

احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه (7)رمی جمرات سه گانه

واجبات و احکام رمی جمره:
ـ بانوان، در روزهاى 11 و 12 تنها در صورتى كه از رمى در روز ناتوان باشند، مى توانند شب انجام دهند .

 

احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه (8)رمی جمرات سه گانه

مستحبات رمی جمره:
ـ هنگام رمى با طهارت باشد .
ـ هر سنگى كه مى اندازد، تكبير بگويد .
ـ جمره عقبه را پشت به قبله و در روزهاى بعد كه جمره اولى و وسطى را نيز رمى كند، آن دو را رو به قبله رمى كند، يعنى هنگام پرتاب ريگ ها، رو به قبله باشد .

احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه (9)کوچ از منی

پس از انجام اعمال منا در روز عيد قربان، حاجى بايد بار ديگر براى انجام پنج عمل از اعمال حج به مكّه برگردد، گرچه وقت اين اعمال تا پايان ماه ذى حجه است و مى تواند در منا بماند براى بقيه اعمالى كه در منا شبهاى يازدهم و دوازدهم و روزهاى يازدهم و دوازدهم انجام مى شود و بعداز ظهر روز دوازدهم از منا خارج شود و براى بقيّه اعمال به مكّه بيايد .

احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه (10)

گالری: 
احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه
احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه
احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه
احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه
احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه
احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه
احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه
احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه
احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه
احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه
احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه
احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه
احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه
احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه
احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه
احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه
احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه
احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه
احکام مناسک حج تمتع: رمی جمرات سه گانه
کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلامکانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیثکانال قرآن و حدیث در ایتاکانال قرآن و حدیث در گپپیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث