منوی اصلی

علامه حسن زاده آملی: غافل نباش (کلیپ)

علامه حسن زاده آملی: غافل نباش (کلیپ)

غافل نباش که این نظام هستی را حسابی است
غافل نباش که عوالمی در پیش دارید
غافل نباش که جز پیغمبر و آل پیغمبر و روحانیت متعهد دلسوزی نداری
علم و عمل دو بالند برای مرغ جان...

 

دانلود: 

افزودن دیدگاه جدید