منوی اصلی

آداب معاشرت در اسلام

همسایه

حق همسایه

امام صادق ( علیه السلام ) فرمودند: «خوش همسايگي»، هم آبادييها را آبادان مي سازد و هم عمرها را مي افزايد!

رعایت حقوق دیگران، در سیره امام رضا علیه السلام

رعایت حقوق دیگران، در سیره امام رضا علیه السلام

امام رضا (علیه السلام) هنگامی که یکی از خادمان ایشان مشغول غذا خوردن بود، او را به کار نمی گرفت، تا اینکه از غذا خوردن فارغ شود.

آداب معاشرت

آداب معاشرت در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: با مردم چنان معاشرت كنيد كه اگر بميريد بر شما بگريند و اگر زنده باشيد مشتاق ديدن شما باشند.

ادب

ادب در معاشرت

امام صادق(ع) فرمود: پدرم مرا به سه نكته ادب كرد ... فرمود: هر كس با رفيق بد همنشيني كند، سالم نمي‏ماند و هر كس كه مراقب و مقيد به گفتارش نباشد پشيمان مي‏گردد و هر كس به جاهاي بد، رفت و آمد كند، متهم مي‏شود:

مزاحمت

مزاحمت، مخالف آداب معاشرت

پيامبر اسلام(ص) فرمودند : مسلمان كسي است كه مسلمانان ديگر، از دست و زبان او در آسايش باشند.

ادب مهمانی

آداب مهمانی در اسلام

رسول خدا(ص) فرمود: مهمان تا دو شب مورد اكرام و پذيرايي قرار مي گيرد. اگر شب سوم فرا رسيد، ديگر او از اهل خانه محسوب مي شود، هر چه كه بود، مي خورد.