منوی اصلی

اثبات امامت

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه پنجم، جامعه موعود انبیاء و فراعنه

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه پنجم، جامعه موعود انبیاء و فراعنه

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 8 مهرماه سال 99 در هیات دانشگاه قم به مناسبت ماه صفر در دانشگاه قم ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه دوم، امام معصوم، مجری طرح انبیاء الهی

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دوم، امام معصوم، مجری طرح انبیاء الهی

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 5 مهرماه سال 99 در هیات دانشگاه قم به مناسبت ماه صفر در دانشگاه قم ایراد فرمودند. 

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (13)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (13)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (13): انحراف انصار بعد از رحلت پیامبر

جلسه سیزدهم ؛ 74/8/17 

کتاب امتداد رسالت اثبات خلافت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام از منابع معتبر اهل سنت

کتاب امتداد رسالت

اثبات خلافت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام از منابع معتبر اهل سنت

اصول کافی: کتاب الحجه/تفسیر سوره قدر/ حدیث اول

اثبات امامت اهل بیت علیهم السلام بوسیله سوره قدر

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفسیر سوره قدر/ حدیث دوم

مناظره امام باقر علیه السلام با ابن عباس درباره ولایت امام علی علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفسیر سوره قدر/ حدیث سوم

تفاوت حکم خدا و حکم طاغوت

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفسیر سوره قدر/ حدیث چهارم

اثبات امامت اهل بیت علیهم السلام بوسیله سوره قدر

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفسیر سوره قدر/ حدیث پنجم

گفتگوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با ابوبکر و عمر درباره سوره قدر و ولایت امام علی علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفسیر سوره قدر/ حدیث ششم

اثبات امامت اهل بیت علیهم السلام بوسیله سوره قدر و دخان

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفسیر سوره قدر/ حدیث هفتم

امام باقر عليه السلام فرمود: برترى مؤمنى كه‏ «إِنَّا أَنْزَلْناهُ» را با تفسيرش باور كند، بر كسى كه در ايمانش بآن سوره چون او نيست، مانند برترى انسانست بر بهائم.

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفسیر سوره قدر/ حدیث نهم

اثبات امامت اهل بیت علیهم السلام بوسیله سوره قدر