منوی اصلی

اعمال روز دحوالارض

اعمال روز و شب دحوالارض

اعمال شب و روز دحوالارض

اعمال روز و شب دحوالارض

کلیپ دعای روز دحو الارض

کلیپ دعای روز دحوالارض

کلیپ تصویری دعای رئوز دحو الارض

آیه قرآن : خلقت زمین و روز دحو الارض

آیه قرآن : خلقت زمین و روز دحو الارض

آیه قرآن : خلقت زمین و روز دحو الارض

اعمال روز دحو الارض

اعمال روز دحو الارض

اعمال روز دحو الارض

اینفوگرافی: "اعمال روز دحوالارض"

اینفوگرافی: "اعمال شب و روز دحوالارض"

اعمال شب و روز دحوالارض

اینفوگرافی: "دحوالارض و اعمال آن"

اینفوگرافی: "دحوالارض و اعمال آن"

به مناسبت روز بيست و پنجم ذالقعده به نام روز دحوالارض

پوستر " دحوالارض " به مناسبت روز بيست و پنجم ذالقعده به نام روز دحوالارض

پوستر "فضیلت شب و روز دحوالارض و اعمال آن"

پوستر " دحوالارض " به مناسبت روز بيست و پنجم ذالقعده به نام روز دحوالارض

 ویژه نامه: دحوالارض

ویژه‌ نامه: دحو الارض

دَحوُ الأرض، روز بیست و پنجم ذی القعده، که بنابر برخی روایات، روز گستراندن زمین است و به لحاظ دینی از روزهای بافضیلت به شمار می‌رود و انجام دادن برخی اعمال عبادی مانند روزه و نماز در آن تأکید شده است.

سپاسگزاری از خداوند نسبت به نعمت ها در روز بیست و پنجم ذی القعده

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب دوم، فوائد ماه ذی القعده، فصل شانزدهم، عمل پایانی روز  بیست و پنجم ذي القعده

نماز مستحبی در روز بیست و پنجم ذی القعده (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب دوم، فوائد ماه ذی القعده، فصل پانزدهم، وظايف روز  بیست و پنجم ذي القعده:

دعای روز بیست و پنجم ذی القعده (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب دوم، فوائد ماه ذی القعده، فصل چهاردهم، دعاى روز  بیست و پنجم ذي القعده

فضیلت روزه روز بیست و پنجم ذی القعده (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب دوم، فوائد ماه ذی القعده، فصل های نهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم به بیان فضیلت روز بیست و پنجم ذی القعده و روزه گرفتن در آن، می پردازند:

فضیلت روزه روز بیست و پنجم ذی القعده (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی القعده؛ روز بیست و پنجم، روز دحوالا رض است و از اعمال این روز:

نماز مستحبی در روز بیست و پنجم ذی القعده (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی القعده؛ روز بیست و پنجم، روز دحوالارض است و از جمله اعمال آن، نماز مستحبی به کیفیت زیر می باشد

دعای روز بیست و پنجم ذی القعده (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال ماه ذی القعده: روز بیست و پنجم، و از جمله اعمال؛ خواندن دعای این روز:

زیارت امام رضا (ع) در روز بیست و پنجم ذی القعده

اعمال ماه ذی القعده؛ روز بیست و پنجم، عمل دیگر در این روز، زیارت امام رضا علیه السلام است:

دعای روز بیست و پنجم ذی القعده (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی القعده؛ اول ماه های حرام است که خدا در قرآن فرموده است و شيخ طوسى گفته است كه مستحب است در روز بیست و پنجم ماه (روز دحوالارض) اين دعا را بخوانند:

نماز مستحبی در روز بیست و پنجم ذی القعده (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی القعده؛ اعمال ماه ذی القعده؛ اول ماه های حرام است که خدا در قرآن فرموده است و از جمله اعمال آن در روز بیست و پنجم، نماز است که در زمان نزدیک به نیمه روز خوانده می شود اما کیفیت آن:

فضیلت روزه روز بیست و پنجم ذی القعده (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی القعده؛ اول ماه های حرام است که خدا در قرآن فرموده است و از جمله اعمال آن در روز بیست و پنجم، روزه است:

زیارت امام حسین (ع) در بیست و پنجم ذی القعده (بلدالامین)

اعمال ماه ذی القعده؛ از جمله اعمال در روز بیست و پنجم ذی القعده، زیارت امام حسین علیه السلام است اما متن زیارت:

دعای روز بیست و پنجم ذی القعده (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی القعده؛ در روز بیست و پنجم ماه ذی القعده یعنی روز دحوالارض، خواندن این دعا مستحب است:

دعای روز بیست و پنجم ذی القعده (بلدالامین)

اعمال ماه ذی القعده؛ در روز بیست و پنجم ذی القعده یعنی روز دحوالارض این دعا را بخوان:

فضیلت روزه روز بیست و پنجم ذی القعده (بلدالامین)

اعمال ماه ذی القعده؛ روز بیست و پنجم ماه که روز دحوالارض است و فضیلت روزه در این روز:

فضیلت روزه روز بیست و پنجم ذی القعده (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی القعده؛ روز بیست و پنجم ماه که روز دحوالارض است و فضیلت روزه در این روز:

روز دحو الارض

«دحو الارض» یکی از روزهای خاص تقویم اسلامی است. بنابر روایات در چنین روزی اولین خشکیهای زمین از جایی که حالا خانه کعبه قرار دارد نمایان شده است. قرآن کریم هم از این روز یاد کرده است در آیه 30 سوره نازعات: « وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا» 

فضیلت شب و روز دحوالارض و اعمال آن

فضیلت شب و روز دحوالارض و اعمال آن

شب بيست وپنجم: شب دحو الارض است، يعنى پهن شدن زمين از زير كعبه به روى آب، و از شبهاى بسيار شريف است كه رحمت خدا در آن نازل میشود،

دانلود کتاب "  مفاتیح الجنان بخش اعمال و دعای شب و روز دحوالارض" نسخه pdf

کتاب مفاتیح الجنان بخش اعمال و دعای شب و روز دحوالارض

آگاهی از نماز، ذکر و دعای مخصوص روز دحوالارض در مفاتیح الجنان