منوی اصلی

اعمال روز مبعث

وظایف مسلمانان در روز مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و هفتم، وظايف مسلمانان در روز مبعث و ارزش منت ارزانی داشته خداوند بر آنان:

دعای دیگر روز مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و ششم، اعمال روز بيست و هفتم ماه رجب (غسل و نماز و ...) پنجمین عمل؛ دعاهای مخصوص این روز (دومن دعا):

دعای روز مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و ششم، اعمال روز بيست و هفتم ماه رجب (غسل و نماز و ...) پنجمین عمل؛ دعاهای مخصوص این روز (اولین دعا):

صدقه دادن و شادمانی در روز مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و ششم، اعمال روز بيست و هفتم ماه رجب (غسل و نماز و ...) چهارمین عمل؛ صدقه دادن و شاد کردن مومنان

نماز مستحبی در روز مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و ششم، اعمال روز بيست و هفتم ماه رجب (غسل و نماز و ...) سوم نماز مخصوص این روز: (چهارمین نماز)

نماز امام جواد (ع) در روز پانزدهم و بیست و هفتم رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و ششم، اعمال روز بيست و هفتم ماه رجب (غسل و نماز و ...) سوم نماز مخصوص این روز: (سومین نماز)

نماز مستحبی دوازده رکعتی دیگر در روز مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و ششم، اعمال روز بيست و هفتم ماه رجب (غسل و نماز و ...) سوم نماز مخصوص این روز (دومین نماز):

نماز مستحبی دوازده رکعتی در روز مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و ششم، اعمال روز بيست و هفتم ماه رجب سوم: نماز مخصوص این روز (اولین نماز):

زیارت پیامبر و امام علی (ع) در روز مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و ششم، اعمال روز بيست و هفتم ماه رجب (غسل و نماز و ...) دوم زیارت امام علی (ع):

فضیلت روزه گرفتن در روز مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و چهارم، لزوم بزرگداشت روز بيست و هفتم رجب از ديدگاه نقل، در ابتدای این فصل به فضیلت روزه در این روز پرداخته می شود:

نماز امام جواد (ع) در روز پانزدهم و بیست و هفتم رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهای ماه رجب، از جمله نمازی که در روز مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خوانده می شود:

غسل کردن در روز مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب:روز بیست و هفتم رجب از جمله اعیاد عظیمه است و برای آن چند عمل ذکر شده است اول غسل؛

فضیلت روزه گرفتن در روز مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز بیست و هفتم رجب از جمله اعیاد عظیمه است و برای آن چند عمل ذکر شده است دوم روزه؛

صلوات فرستادن در روز مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز بیست و هفتم رجب از جمله اعیاد عظیمه است و برای آن چند عمل ذکر شده است سوم صلوات فرستادن

نماز امام جواد (ع) در روز پانزدهم و بیست و هفتم رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز بیست و هفتم رجب از جمله اعیاد عظیمه است و برای آن چند عمل ذکر شده است پنجم اعمال امام جواد علیه السلام در روز مبعث

نماز مستحبی در روز مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز بیست و هفتم رجب و از اعیاد بزرگ است و در آن چند عمل است: ششم نماز مستحبی در روز مبعث

دعای روز مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز مبعث و از اعیاد بزرگ است و در آن چند عمل است: هفتم دعای روز بیست و هفتم رجب (روز مبعث)

دعای دیگر روز مبعث در اقبال الاعمال (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز بیست و هفتم رجب از اعیاد بزرگ است و در آن چند عمل است هشتم دعای سید در اقبال الاعمال

زیارت امام علی (ع) در شب و روز مبعث (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السلام؛ زیارات مختصه، سوم- زیارت شب مَبْعَث و روز آن است و در آن سه زیارت است: 3- زیارت امام علی علیه السلام در شب مبعث

فضیلت روزه گرفتن در روز مبعث (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال ماه رجب؛ در روز مبعث، نبوت و پیامبری بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل گردید و فضیلت روزه گرفتن در این روز:

دعای روز مبعث (زاد المعاد)

اعمال روز بیست و هفتم رجب (روز مبعث)؛ از امام کاظم علیه السلام نقل شده است که این دعا را در روز مبعث بخوانیم:

نماز مستحبی در روز مبعث (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب، از امام زمان عجل الله تعالی فرجه نقل شده است که در شب مبعث، دوازده رکعت به کیفیت زیر به جا آورید:

نماز امام جواد (ع) در روز پانزدهم و بیست و هفتم رجب (زاد المعاد)

اعمال روز مبعث (روز بیست و هفتم رجب)؛ در این روز امام جواد علیه السلام و اصحاب ایشان دو روز نیمه و بیست و هفتم رجب را روزه گرفتند و در کدام از روزها نماز ذکر شده در متن را خواندند:

زیارت پیامبر و امام علی (ع) در روز مبعث (زاد المعاد)

اعمال روز مبعث (بیست و هفتم رجب)؛ نقل شده است در این روز زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام:

فضیلت روزه گرفتن در روز مبعث (زاد المعاد)

اعمال روز مبعث (بیست و هفتم رجب)؛ امام صادق علیه السلام روزه این روز برابر است با روزه هفتاد سال:

غسل کردن در روز مبعث (زاد المعاد)

اعمال روز مبعث (بیست و هفتم رجب)؛ غسل در این روز سنت است و سفارش شده است:

نماز مستحبی در روز مبعث (مصباح المتهجد)

اعمال روز بیست و هفتم رجب (روز مبعث)؛ نمازی است که حسین بن روح رحمه الله علیه فرموده است در این روز دوازده رکعت نماز به کیفیت زیر به جا می آوری:

دعای روز مبعث (مصباح المتهجد)

اعمال روز بیست و هفتم رجب (روز مبعث)؛ دعایی که در این روز مستحب است خوانده شود را می خوانیم:

نماز امام جواد (ع) در روز پانزدهم و بیست و هفتم رجب (مصباح المتهجد)

اعمال روز بیست و هفتم رجب (روز مبعث)؛ امام جواد علیه السلام و خدمتکارانشان این دو روز را روزه می گرفتن و این نماز را می خواندند:

غسل کردن در روز مبعث (بلدالامین)

اعمال روز بیست و هفتم رجب (روز مبعث)؛ غسل کردن نیز از جمله اعمال مستحب در این روز می باشد:

صفحه‌ها