منوی اصلی

توقف هنگام شبهه

شرح نامه 31 نهج البلاغه: عاقبت نگرى

شرح نامه 31 نهج البلاغه: عاقبت نگرى

امام علی علسه السلام: از راهى كه احتمال گمراهی در آن می دهی پرهیز کن. زيرا خوددارى كردن بهنگام سرگردانى گمراهى، بهتر از دچار شدن به هول و هراسهاست.