منوی اصلی

حکمت 258 نهج البلاغه

پوستر و استوری حکمت 60 نهج البلاغه: زبان درنده

پوستر و استوری حکمت 60 نهج البلاغه: زبان درنده

«زبان (مانند حیوان) درنده ای است که اگر رهایش کنی (به صاحب خود و دیگران) گزند می رساند».
 
پوستر و استوری حکمت 258 نهج البلاغه: تجارت با خدا

پوستر و استوری حکمت 258 نهج البلاغه: تجارت با خدا

«هر گاه تهی دست شدید، به وسیلۀ صدقه دادن با خدا تجارت کنید (تا بی نیاز شوید)».

حکمت 258 نهج البلاغه: درمان فقر با صدقه

وَ قَالَ (علیه السلام): إِذَا أَمْلَقْتُمْ، فَتَاجِرُوا اللَّهَ بِالصَّدَقَةِ.