منوی اصلی

داستان صوتی

کتاب گویا (صوتی)، مهربان ترین

کتاب گویا (صوتی)، مهربان ترین

من (مرو) برایتان بگویم که ...من شهری بسیار دورتر از مدینه ام و میزبان آفتاب هشتم از منظومۀ آل محمد صلی الله علیه و آله برایم خبر آوردند که امام رضا علیه السلام سوار بر کجاوۀ غربت، رهسپار دیار مرو، یعنی من است. علی بن موسی علیه السلام هم او که غریب الغربای خراسان بزرگ؛ اما مهمانِ مهمان نوازان ایرانی است. من آن روزها شهری بودم چشم انتظار و دلشیفتۀ امامِ غریبان. حال بشنوید قصۀ سفر او به دیارم را که برای مردم خراسان، برکت و نور آورد و خاکم به غبار پاک ردّ پایش متبّرک شد....

کتاب گویا (صوتی)، آی قصه قصه: نیکی و مهربانی

کتاب گویا (صوتی)، آی قصه قصه: نیکی و مهربانی

کتاب گویا (صوتی)، آی قصه قصه: نیکی و مهربانی

کتاب گویا (صوتی)، آی قصه قصه: مهمان نوازی

کتاب گویا (صوتی)، آی قصه قصه: مهمان نوازی

کتاب گویا (صوتی)، آی قصه قصه: مهمان نوازی

کتاب گویا (صوتی)، آی قصه قصه: پرنده تقلیدگر

کتاب گویا (صوتی)، آی قصه قصه: پرنده تقلیدگر

کتاب گویا (صوتی)، آی قصه قصه: پرنده تقلیدگر

کتاب گویا (صوتی)، آی قصه قصه: پاداش دختر مهربان

کتاب گویا (صوتی)، آی قصه قصه: پاداش دختر مهربان

کتاب گویا (صوتی)، آی قصه قصه: پاداش دختر مهربان

 

کتاب گویا (صوتی)، کاروان اسیران

کتاب گویا (صوتی)، کاروان اسیران

کتاب گویا (صوتی)، کاروان اسیران

کتاب گویا (صوتی)، مراد و شیطان

کتاب گویا (صوتی)، مراد و شیطان

کتاب گویا (صوتی)، مراد و شیطان

کتاب گویا (صوتی)، کاسه زرین

کتاب گویا (صوتی)، کاسه زرین

کتاب گویا (صوتی)، کاسه زرین

کتاب گویا (صوتی)، کشاورز حریص

کتاب گویا (صوتی)، کشاورز حریص

کتاب گویا (صوتی)، کشاورز حریص

کتاب گویا (صوتی)، کشاورز سخنور

کتاب گویا (صوتی)، کشاورز سخنور

کتاب گویا (صوتی)، کشاورز سخنور

کتاب گویا (صوتی)، ارباب خسیس و نوجوان زیرک

کتاب گویا (صوتی)، ارباب خسیس و نوجوان زیرک

کتاب گویا (صوتی)، ارباب خسیس و نوجوان زیرک

کتاب گویا (صوتی)، اگر با خدا باشیم

کتاب گویا (صوتی)، اگر با خدا باشیم

کتاب گویا (صوتی)، اگر با خدا باشیم

کتاب گویا (صوتی)، حاکم عادل

کتاب گویا (صوتی)، حاکم عادل

کتاب گویا (صوتی)، حاکم عادل

کتاب گویا (صوتی)، ابن سینا و بهمنیار

کتاب گویا (صوتی)، ابن سینا و بهمنیار

کتاب گویا (صوتی)، ابن سینا و بهمنیار

کتاب گویا (صوتی)، سقای تشنه لب

کتاب گویا (صوتی)، سقای تشنه لب

کتاب گویا (صوتی)، سقای تشنه لب
برگرفته از کتاب لهوف اثر سید بن طاووس
 
کتاب گویا (صوتی)، عاشورا (قصه وهب نصرانی)

کتاب گویا (صوتی)، عاشورا (قصه وهب نصرانی)

کتاب گویا (صوتی)، عاشورا (قصه وهب نصرانی)
برگرفته از کتاب لهوف اثر سید بن طاووس
کتاب گویا (صوتی)، ایمان

کتاب گویا (صوتی)، ایمان

کتاب گویا (صوتی)، ایمان

 

کتاب گویا (صوتی)، سقاخانه

کتاب گویا (صوتی)، سقاخانه

کتاب گویا (صوتی)، سقاخانه

کتاب گویا (صوتی)، آخر تعزیه

کتاب گویا (صوتی)، آخر تعزیه

کتاب گویا (صوتی)، آخر تعزیه
نویسنده: علی اکبر والایی
کتاب گویا (صوتی)، اسم من علی اصغر است

کتاب گویا (صوتی)، اسم من علی اصغر است

کتاب گویا (صوتی)، اسم من علی اصغر است
نویسنده: مصطفی رحماندوست 
کتاب گویا (صوتی)، سفیر پیامبر [برگرفته از کتاب فروغ ابدیت و بحارالانوار]

کتاب گویا (صوتی)، سفیر پیامبر [برگرفته از کتاب فروغ ابدیت و بحارالانوار]

کتاب گویا (صوتی)، سفیر پیامبر [برگرفته از کتاب فروغ ابدیت و بحارالانوار]

 

کتاب گویا (صوتی)، شهید فخ

کتاب گویا (صوتی)، شهید فخ

کتاب گویا (صوتی)، شهید فخ

 

کتاب گویا (صوتی)، خورشید مهر

کتاب گویا (صوتی)، خورشید مهر

کتاب گویا (صوتی)، خورشید مهر

 

کتاب گویا (صوتی)، کوثرنامه

کتاب گویا (صوتی)، کوثرنامه

کتاب گویا (صوتی)، کوثرنامه

 

کتاب گویا (صوتی)، یک قمقمه از کوثر

کتاب گویا (صوتی)، یک قمقمه از کوثر

کتاب گویا (صوتی)، یک قمقمه از کوثر

کتاب گویا (صوتی)، بازمانده

کتاب گویا (صوتی)، بازمانده

کتاب گویا (صوتی)، بازمانده

 

کتاب گویا (صوتی)، ارمغان امین

کتاب گویا (صوتی)، ارمغان امین

کتاب گویا (صوتی)، ارمغان امین

 

کتاب گویا (صوتی)، افسون

کتاب گویا (صوتی)، افسون

کتاب گویا (صوتی)، افسون 

کتاب گویا (صوتی)، یلدای خاموشی

کتاب گویا (صوتی)، یلدای خاموشی

کتاب گویا (صوتی)، یلدای خاموشی

 

کتاب گویا (صوتی)، حیات القلوب

کتاب گویا (صوتی)، حیات القلوب

کتاب گویا (صوتی)، حیات القلوب

 

صفحه‌ها