منوی اصلی

درخواست نیاز از مردم

داستان های امام حسین علیه السلام

داستانهای ائمه: امام حسین (ع): خواهش از چه كسى؟

در يكى از روزها شخصى از انصار به حضور مبارك امام حسين عليه السّلام رسيد و خواسته و نياز خود را بدين مضمون روى كاغذى نوشت:

احادیث امام سجاد علیه السلام

احادیث امام سجاد علیه السلام: مضرات درخواست از مردم

درخواست نیازها از مردم، مایه ی خواری زندگی، از بین برنده ی شرم و حیا و ...

حدیث درباره درخواست کمک از مردم

درخواست (نیازخواهی) از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: نيكى و بخشش را از بخشندگان و مهربانان امّت من بخواهيد تا در سايه آنان زندگى كنيد .

حدیث درباره برطرف کردن نیاز مومن

نیاز در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: كسى كه در راه برآوردن نياز برادر مؤمن خود بكوشد، چنان است كه نُه هزار سال با روزه گرفتن و شب زنده دارى خدا را عبادت كرده باشد.