منوی اصلی

دعای روز عید فطر

کیفیت حضور در پیشگاه خدا در نماز عید و دعا در آن جایگاه

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و ششم- اعمال و وظایف مخصوص روز عید فطر؛ فصل هجدهم، كيفيت حضور در پيشگاه خدا در نماز عيد و دعا در آن جايگاه سعيد:

روز عید فطر، روز جایزه گرفتن و دعا در این روز

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و ششم- اعمال و وظایف مخصوص روز عید فطر؛ فصل دهم، روايتى درباره اين‌كه روز عيد، روز گرفتن جايزه است:

دعای اللهم إن الملوک و الأمراء قد وهبوا خلعاً در روز عید فطر

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و ششم- اعمال و وظایف مخصوص روز عید فطر؛ فصل سوم (مورد خطاب قرار دادن خداوند در استقبال از روز عید)

دعای 46 صحیفه در روز جمعه (مفاتیح الجنان)

اعمال روز جمعه؛ دو دعا از صحیفه سجادیه نقل شده است که یکی از آنها دعای چهل و ششم می باشد که علاوه بر عید فطر، در روز جمعه نیز خوانده می شود:

دعای بعد از نماز صبح در روز عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال روز اول شوال- روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است: دوم- دعای بعد از نماز صبح را می خوانیم؛

دعای بعد از نماز عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال روز اول شوال- روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است: دعاهای بسیاری برای بعد از نماز عید فطر وارد شده:

دعای بعد از نماز صبح در روز عید فطر (زاد المعاد)

اعمال روز اول ماه شوال؛ در حديث معتبر از حضرت صاحب الامر منقول است كه بعد از نماز صبح روز فطر اين دعا را بخواند:

دعای بعد از نماز عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ روز اول ماه که روز عید فطر است و بعد از نماز عید دعاهای بسیاری وارد شده از جمله..:

دعای بعد از نماز صبح در روز عید فطر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ روز اول شوال که روز عید فطر است بعد از خواندن نماز این روز، دعایی ذکر کرده اند که می خوانیم:

دعای بعد از نماز صبح در روز عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ روز اول شوال که روز عید فطر است، از جمله اعمال در این روز، بعد از خواندن دو رکعت نماز دعایی ذکر کرده اند:

دعای روز عید فطر و جمعه (صحیفه سجادیه)

دعای چهل و ششم صحیفه سجادیه: دعای امام سجاد علیه السلام در روز عید فطر و جمعه که بعد از فراغت از نماز رو به قبله می ایستاد و این دعا را می خواند:

اعمال عید فطر

اعمال روز عید فطر

اوّل: خواندن تکبیرهای زیر بعد از نماز صبح و نماز عید

اَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ

خداى بزرگ است خداى بزرگ است معبودى به حق جز ذات پروردگار نيست و خدا بزرگتر است خداى بزرگ است و ستايش مر خدا راست