منوی اصلی

دعا برای حوائج دنیا و آخرت

خواندن خدا به دعای امام صادق (ع)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
یکی اصرار در دعا کردن و دیگری خواندن خدا به دعای امام صادق علیه السلام:

دعای امام صادق (ع) برای حوائج دنیا و آخرت

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست:
اول و دوم. دعای امام صادق علیه السلام :

دعای یا من اظهر الجمیل (مفاتیح الجنان)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
3. دعایی است که از گناهان حفظ می کند و دربرگیرنده رستگاری در دنیا و آخرت است:

دعای امام حسین (ع) در روز عاشورا

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
4. دعای امام صادق علیه السلام که همان دعای پیامبر در روز بدر و احزاب و دعای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا است:

دعای دیگر امام صادق (ع) برای حوائج دنیا و آخرت

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
سه دعای دیگر از امام صادق علیه السلام:

دعای امام کاظم (ع)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
8. دعای امام کاظم علیه السلام به نقل از فضل بن یونس:

دعای آمرزش گناهان

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.

دعای امام علی (ع) برای تسلیم امر خدا بودن

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
دعای امام علی علیه السلام :

دعای جبرئیل هنگام عبادت خدا در شب و روز

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
دعای جبرئیل برای پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام عبادت خدا در روز و شب:

دعای سریع الاجابه

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
دعای امام علی علیه السلام به مردی در تسریع شدن احابت دعا:

دعای جامع دنیا و آخرت از امام صادق (ع)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
دعاهایی که از امام صادق علیه السلام نقل شده از جمله، دعای جامع دنیا و آخرت:

دعای امام باقر (ع) به برادرش

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.

دعای الحاح (مفاتیح الجنان)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
این دعا، دعای الحاح یعنی پافشاری در خواسته و حاجت است:

دعای امام صادق (ع) (دعای بعد از رکعت چهارم نماز شب) (مفاتیح الجنان)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
این دعا را شیخ طوسی در کتاب مصباح، بعد از رکعت چهارم نقل می کند:

دعای ابوذر

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
دعای ابوذر که نزد اهل آسمان دعای معرفی است:

دعای جامع از امام باقر (ع)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
دعای جامع از امام باقر علیه السلام و دعایی که از مسلم روایت شده است:

دعاهای امام صادق (ع)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست: روایت شده امام صادق علیه السلام این دعاها را می خواندند:
يا مَنْ يَشْكُرُ الْيَسيرَ وَ يَعْفُو عَنِ الْكَثيرِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ
اى آن‏كه اندك را قدردانى مى‏ كنى، و از بسيار، درمى‏ گذرى، و او آمرزنده و مهربان است،

دعای امام رضا (ع)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
دعای مختصر امام رضا علیه السلام به یونس:

دعاى حضرت فاطمه عليها السّلام در تعقيب نماز عصر:

احادیث حضرت فاطمه (سلام الله علیها): دعا برای دین، دنیا و آخرت

خداوندا! دینم را اصلاح کن که نگهدار کار من است، دنیای مرا اصلاح کن که خانه ی تلاش و معاش من ...