منوی اصلی

روزه ماه شعبان

فضیلت یک یا دو یا سه روز روزه در ماه شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ فضیلت روزه در ماه شعبان بسیار است در اینجا برای کسی که یک یا دو یا سه روز از این ماه را روزه بدارد ...:

فضیلت یک یا دو یا سه روز روزه در ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هفتم، فضيلت  یک  يا  دو  يا  سه روز روزه در ماه شعبان:

روزه و نماز سه روز اول ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل سوم، نمازهای شب اول ماه شعبان، نماز در شب اول، دوم و سوم و روزه‌ى اين  سه  روز(چهارمین نماز):

فضیلت روزه ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل اول: فصل فضيلت ماه شعبان از ديدگاه عقل و نقل

فضیلت روزه ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

در فضیلت ماه شعبان، همین بس که ماه پیامبر صلی الله علیه و آله است و از جمله اعمال آن، روزه تمام ماه است که به ماه رمضان وصل گردد؛

فضیلت روزه در سه روز آخر ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: سه روز آخر را روزه بگیرد و اما فضیلت آن؛

فضیلت ماه شعبان

سخنان میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در مورد ماه شعبان

شعبان براى سلوك‌ كننده به خداوند متعال، يكى از منازل عمر محسوب مى‌شود و آن شأنى والا و فضيلتى بزرگ دارد.

روزه ماه شعبان

ثواب روزه ماه شعبان

از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم در مورد روزه ماه رجب پرسيدند، حضرت فرمود: چرا از (روزه) ماه شعبان غافليد؟!