منوی اصلی

شناخت

لیبلوکم ایکم احسن عملا

تأکید قرآن بر کیفیت اعمال و نه کمیت آنها

توضیحی با محوریت آیه «لیبلوکم ایکم احسن عملا» (هود/آیه 7) در مورد عمل مقبول از نظر قرآن (از کتاب آشنایی با قرآن شهید مطهری)

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةٌ »؛ عظمت و درجات شناخت خداوند

در بخش اول از شرح جمله « وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةٌ» از زیارت امین الله، پس از بیان عظمت شناخت خدا درجات این شناخت در چهار بخش بررسی می شود.

احادیث امام  کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: دانش مردم را در چهار چیز یافتم ...

دامنه علم بسیار گسترده است و دانستنیهای زیادی وجود دارد که می توان آنها را آموخت، ولی کدام علم است که نافع است و سرنوشت ساز؟

حدیث درباره شناخت

شناخت در احادیث

امام على عليه السلام : شناخت، روشنايى دل است.