منوی اصلی

عربستان در دوران جاهلیت

سخنرانی آیت الله مظاهری درباره تولد پیامبر(ص) و دوران جاهلیت عرب در برنامه مکارم خوبان که توسط  رادیو معارف تهیه شده است.

آیت الله مظاهری: تولد پیامبر(ص) و دوران جاهلیت عرب

سخنرانی آیت الله مظاهری درباره تولد پیامبر(ص) و دوران جاهلیت عرب در برنامه مکارم خوبان که توسط رادیو معارف تهیه شده است.

معرفی کتاب محمد رسول الله

کتاب محمد رسول الله نوشته محمد محمدی اشتهاردی به بررسی موقعیت جغرافیایی عربستان و سپس جریانات رخ داده در زندگی پیامبر را بیان کرده است.