منوی اصلی

فضایل امام هادی علیه السلام

شهادت امام هادی علیه السلام

بخشش و بزرگواری امام هادی علیه السلام

امام هادی علیه السلام درباره بخشش و نیکوکاری می فرمایند: نعمت ها را با برداشت خوب از انها به دیگران ارائه دهید و با شکرگزاری افزون کنید (مسند الامام الهادی)

شهادت امام هادی علیه السلام

ساده زیستی امام هادی علیه السلام

محمدبن طلحه شافعی درباره اوصاف امام هادی علیه السلام می گوید:اوصاف و مناقب امام هادی بر گوش شنوندگان چون اویزه هایی زمردین می درخشد

عبادت امام هادی علیه السلام

عبادت امام هادی علیه السلام

امام هادی علیه السلام درباره عبادت و پارسایی فرمودند: اگر مردم به راههای گوناگونی روند، من به راه کسی می روم که تنها خدا را خالصانه می پرستد (بحارالانوار،ج78،ص368)

سخنوری امام هادی علیه السلام

سخنوری امام هادی علیه السلام

از القاب امام هادی التقی ذکر شده چرا که آن حضرت، خدا را همیشه مورد توجه خود قرار داده بود. آن حضرت با سخنوری خود در مجالس لهو و لعب متوکل باعث شکست خوردن نقشه های شوم آن حضرت می شد.

شعر شهادت امام هادی علیه السلام

شكوه و عظمت امام هادی علیه السلام در دل مردم

در زیارت جامعه کبیره می خوانیم هر بزرگ و صاحب شرافتی در برابر بزرگواری شما و شرافتتان سرفرود آورده و هر خود بزرگ بینی به اطاعت شما گردن نهاده است.

امامت امام هادى علیه السلام در احادیث

امام جواد عليه السلام: امامِ پس از من فرزندم على است؛ فرمان او فرمان من است، سخن او سخن من و اطاعت از او اطاعت از من؛ و پس از او امامت به فرزندش حسن مى رسد.