منوی اصلی

قرآن کریم

پوستر: هدایت متقین

پوستر: هدایت متقین / بهمن جلالی نوکنده

پوستر: هدایت متقین

پوستر: گلستان محمد

پوستر: گلستان محمد / بهمن جلالی نوکنده

بیا یک دم تماشاکن گلستان محمد را..

کتاب گویا (صوتی)، کشف الاسرار وعده الابرار [برگزیده سوره ها]

کتاب گویا (صوتی)، کشف الاسرار وعده الابرار [برگزیده سوره ها]

کتاب گویا (صوتی)، کشف الاسرار وعده الابرار [برگزیده سوره ها]

کتاب گویا (صوتی)، کشف الاسرار وعده الابرار [برگزیده]

کتاب گویا (صوتی)، کشف الاسرار وعده الابرار [برگزیده متن]

کتاب گویا (صوتی)، کشف الاسرار وعده الابرار [برگزیده]

 

کشف قدیمی‌ترین نسخه خطی قرآن در انگلیس

خبری سرور آفرین برای مسلمانان: کشف قدیمی‌ترین نسخه خطی قرآن در انگلیس

بر اساس روش تاریخ‌گذاری رادیوکربن، قدمت این نسخه حداقل 1370 سال تخمین زده شده که آن را در میان قدیمی‌ترین نسخه‌های موجود قرآن قرار می‌دهد.

صفحه‌ها