منوی اصلی

محرم

کلیپ تصویری (نماهنگ) سرود نمره عالی

کلیپ تصویری (نماهنگ) سرود نمره عالی

کلیپ تصویری (نماهنگ) سرود نمره عالی
خواننده: عبدالرضا هلالی/ تهیه شده در: مرکز ماوا
 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دوم، تسلیم در برابر خدای متعال و انذار از طاغوت جوهره دعوت تمامی انبیاء

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دوم، تسلیم در برابر خدای متعال و انذار از طاغوت جوهره دعوت تمامی انبیاء

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 19 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در مدرسه مبارکه فیضیه و در هیئت ثارالله ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه اول، معنای اسلام در آیات قرآن ذیل قیام سید الشهداء (ع)

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه اول، معنای اسلام در آیات قرآن ذیل قیام سید الشهداء (ع)

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 18 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در مدرسه مبارکه فیضیه و در هیئت ثارالله ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه یازدهم، امام حسین (ع) محور تفکیک حق  و باطل و محاسبه نفس در همراهی ایشان

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه یازدهم، امام حسین (ع) محور تفکیک حق و باطل و محاسبه نفس در همراهی ایشان

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 28 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دهم، بررسی قیام امام حسین علیه السلام در داستان اصحاب کهف (2)

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دهم، بررسی قیام امام حسین علیه السلام در داستان اصحاب کهف (2)

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 27 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه نهم، بررسی قیام امام حسین علیه السلام در داستان اصحاب کهف (1)

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه نهم، بررسی قیام امام حسین علیه السلام در داستان اصحاب کهف (1)

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 26 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هشتم، پیروزی امام زمان (عج) در قصاص قاتلان سید الشهدا(ع) به استناد آیات سوره اسراء

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هشتم، پیروزی امام زمان (عج) در قصاص قاتلان سید الشهدا(ع) به استناد آیات سوره اسراء

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 25 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هفتم، آیات سوره حج در دفاع از سید الشهدا (ع) و احیاء توحید در قیام امام زمان (عج)

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هفتم، آیات سوره حج در دفاع از سید الشهدا (ع) و احیاء توحید در قیام امام زمان (عج)

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 24 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه ششم، جنگ امام زمان (عج )با مشرکان به خاطر اخراج سید الشهداء (ع) از مدینه

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه ششم، جنگ امام زمان (عج )با مشرکان به خاطر اخراج سید الشهداء (ع) از مدینه

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 23 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه پنجم، شرح آیات قرآن در خطبه سید الشهدا (ع) و بیان نقش شیطان در فریب امت

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه پنجم، شرح آیات قرآن در خطبه سید الشهدا (ع) و بیان نقش شیطان در فریب امت

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 22 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه چهارم، معنای آماده سازی خود برای همراهی امام

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه چهارم، معنای آماده سازی خود برای همراهی امام

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 21 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه سوم، آگاهی سیدالشهداء علیه السلام از غیب و برنامه الهی

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه سوم، آگاهی سیدالشهداء علیه السلام از غیب و برنامه الهی

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 20 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دوم، مهلت الهی به کفار و تفکیک صف کفار از مؤمنین در ماجرای عاشورا

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دوم، مهلت الهی به کفار و تفکیک صف کفار از مؤمنین در ماجرای عاشورا

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 19 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه اول، گریه عالم بر سید الشهداء(ع) و تفسیر سوره دخان بر ایشان

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه اول، گریه عالم بر سید الشهداء(ع) و تفسیر سوره دخان بر ایشان

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 18 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه یازدهم، طرح هدایت امام عصر(عج)در دوران غیبت بر اساس داستان حضرت موسی (ع)

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه یازدهم، طرح هدایت امام عصر(عج)در دوران غیبت بر اساس داستان حضرت موسی (ع)

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 29 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حسینیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دهم، دو جریان امامت در طول تاریخ در میان امت ها

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دهم، دو جریان امامت در طول تاریخ در میان امت ها

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 28 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حسینیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه نهم، خصوصیات جریان حزب الله و حزب الشیطان و نحوه درگیری آن ها

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه نهم، خصوصیات جریان حزب الله و حزب الشیطان و نحوه درگیری آن ها

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 27 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هشتم، بررسی دو موضوع خصوصیات مومنین و علت نفاق در امت اسلامی در دوران غیبت

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هشتم، بررسی دو موضوع خصوصیات مومنین و علت نفاق در امت اسلامی در دوران غیبت

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 26 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هفتم، ایثار و انتظار از مهمترین تکالیف مؤمنین در عصر غیبت

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هفتم، ایثار و انتظار از مهمترین تکالیف مؤمنین در عصر غیبت

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 25 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه ششم، ویژگی های مؤمنین در عصر غیبت

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه ششم، ویژگی های مؤمنین در عصر غیبت

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 24 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه یازدهم، برکات مجالس اهل بیت و اشک بر سیدالشهداء (ع)

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه یازدهم، برکات مجالس اهل بیت و اشک بر سیدالشهداء (ع)

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 17 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دهم، سرنوشت اهل دنیا و اهل آخرت، تاثیر دلبستگی به دنیا در همراهی امام حسین علیه السلام

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دهم، سرنوشت اهل دنیا و اهل آخرت، تاثیر دلبستگی به دنیا در همراهی امام حسین علیه السلام

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 16 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه نهم، لزوم توجه به سخنان نبی اکرم (ص) و احتراز از اخبار فسق

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه نهم، لزوم توجه به سخنان نبی اکرم (ص) و احتراز از اخبار فسق

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 15 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هشتم، مقدمات لازم برای جهاد در راه خدا و دلیل اصلی نافرمانی از جهاد

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هشتم، مقدمات لازم برای جهاد در راه خدا و دلیل اصلی نافرمانی از جهاد

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 14 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هفتم، دسته بندی مومنان به دو گروه و بیان خصوصیات و تفاوت های ایشان با یکدیگر

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هفتم، دسته بندی مومنان به دو گروه و بیان خصوصیات و تفاوت های ایشان با یکدیگر

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 13 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه ششم، الحاق سیدالشهداء (ع) به نبی اکرم (ص) و الحاق شیعیان به ائمه اطهار (ع)

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه ششم، الحاق سیدالشهداء (ع) به نبی اکرم (ص) و الحاق شیعیان به ائمه اطهار (ع)

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 12 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه پنجم، نقش مصائب سید الشهداء در هدایت امت اسلامی و الگوی درصبر بر سختی ها

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه پنجم، نقش مصائب سید الشهداء در هدایت امت اسلامی و الگوی درصبر بر سختی ها

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 11 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه چهارم،ابتلاء نبی اکرم (ص) به سیدالشهداء (ع) و ثمرات آن

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه چهارم، ابتلاء نبی اکرم (ص) به سیدالشهداء (ع) و ثمرات آن

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 10 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه سوم، اصلاح نگاه به مرگ، شرط همراهی با سیدالشهداء علیه السلام

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه سوم، اصلاح نگاه به مرگ، شرط همراهی با سیدالشهداء علیه السلام

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 9 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه اول، دعوت به انفاق فی سبیل الله و شروط و موانع آن

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه اول، دعوت به انفاق فی سبیل الله و شروط و موانع آن

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 7 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

صفحه‌ها